Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek Líšná u Zbiroha

Vloženo: 17.2.2021 10:16 | číslo dražby: 3024

950 000 Kč

Dražba začne: 30.03.2021 11:00:00 za 29 dní, 11 hodin, 34 minut a 10 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0001 D 000724 / 2020
Počáteční cena: 950 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 520 300,-Kč
Dražební jistina: 90 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha užitná: 1158 m²
Plocha pozemku: 1158 m²
Umístění: okraj obce
Termín prohlídky: 16.3.2021 a 23.3.2021, vždy od 14:00 hod. Sraz k prohlídce vždy ve 14:00 hod. před vraty u předmětného pozemku (naproti rodinnému domu č.p. 74 v Líšné).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Plzeňský
Okres: Rokycany
Město: Líšná
GPS souradnice: 49.8879958, 13.7990989

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
LICITA s.r.o.
Keřová 360/7
Plzeň - Severní Předměst
301 00
tel: 777 707 310
email: email

Popis předmětu dražby

Předmět dražby: Nemovitost, pro účely dražby nazvaná „Pozemek Líšná u Zbiroha“, zapsaná v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 14 pro katastrální území Líšná u Zbiroha, obec Líšná, vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, specifikovaná takto: pozemek parcelní číslo 541/9 – trvalý travní porost o výměře 1158 m2, (zemědělský půdní fond, rozsáhlé chráněné území), včetně všech součástí a všeho příslušenství, tedy zejména zděných základů, dřevěné kolny, porostů a oplocení včetně vrat a vrátek.

Předmětem dražby, jak je shora specifikován, je nemovitost v katastrálním území Líšná u Zbiroha (okres Rokycany), a to pozemek p.č. 541/9 o výměře 1158 m2, včetně všech součástí a všeho příslušenství.
Pozemek je situován na západním okraji obce Líšná, v části zvané Letná, při pravé (severní) straně komunikace vedoucí z Líšné do Jablečna. Přístup / příjezd k pozemku je ze zmíněné komunikace. Dle územního plánu obce Líšná leží pozemek v zastavitelné ploše, v ploše pro bydlení venkovské (BV). Terén pozemku je pod úrovní komunikace a je mírně svažitý k severozápadu, dle dostupných informací je podmáčený vzhledem ke skonu sousedních pozemků od SV. Pozemek je oplocený, oplocení je v části značně poškozené. Na části pozemku se nachází zděné základy zamýšleného rodinného domu, které však byly vybudovány bez stavebního povolení. Dále se na pozemku nachází dřevěná kolna.
V místě, při druhé straně komunikace (naproti předmětnému pozemku, u obytné zástavby) jsou vedeny inženýrské sítě, a to elektrické vzdušné vedení, obecní vodovod a kanalizace; dle dostupných informací nejsou k pozemku zřízeny přípojky těchto inženýrských sítí.
Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost a nachází se v CHKO Křivoklátsko.
Na předmětném pozemku se nachází mobilní dům, který není součástí předmětu dražby. Upozorňuje se, že navrhovatel dražby není povinen zajistit a ani nezajistí nabyvateli předmětu dražby vyklizení / odvoz zmíněného mobilního domu z předmětného pozemku. Zajištění případného vyklizení / odvozu mobilního domu z pozemku bude již plně věcí vydražitele.
Dále se upozorňuje, že případné odstranění základů rodinného domu z pozemku nebo případné získání dodatečného stavebního povolení pro stavbu s využitím stávajících základů na pozemku umístěných již bude věcí nabyvatele předmětu dražby.

Odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé (dle znaleckého posudku): 520.300,--Kč.

Další informace o předmětu dražby (popis a stav předmětu dražby, práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a s ním spojená) jsou uvedeny v dražební vyhlášce.

Nejnižší podání činí 950.000,--Kč.

Minimální příhoz činí 10.000,--Kč.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby
Dražba zatím nezačala