Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly 5/8 a 2/8 na pozemcích o výměře 13 327 m2 v k.ú. Dub u Kondrace

Vloženo: 20.1.2021 9:40 | číslo dražby: 3022

193 000 Kč

Dražba začala: 16.03.2021 11:00:00Dražba skončila: 16.03.2021 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 1297 D 000641 / 2021 - 1
Počáteční cena: 193 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 193 000,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 8.3.2021, 11:00 hodin 2. termín dne 9.3.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 65/59, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Středočeský
Okres: Benešov
Město: Kondrac

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 5/8 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 384/5, orná půda o výměře 84 m2, pozemku parcelní číslo 384/6, orná půda o výměře 9486 m2 a pozemku parcelní číslo 385/16, lesní pozemek o výměře 3235 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 42 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, pro katastrální území Dub u Kondrace a obec Kondrac a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/8 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 375/7, ostatní plocha o výměře 522 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 253 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Benešov, pro katastrální území Dub u Kondrace a obec Kondrac.

Obec Kondrac se nachází v jihovýchodní části okresu Benešov, cca 25 km od okresního města. Má přibližně 510 obyvatel a minimální občanskou vybavenost. Je obsluhována autobusovou dopravou vč. příměstských spojů. Předmět dražby se nachází severně od místní části Dub, v blízkosti města Vlašim. Pozemky jsou přístupné z nezpevněné obecní komunikace. Nejsou zatíženy žádnými věcnými břemeny. Pozemky parc. č. 384/5 a 384/6 jsou součástí obhospodařovaných zemědělských ploch. Pozemek parc. č. 385/16 je lesním porostem, dle LHO s převažujícím porostem letitých listnatých stromů (dub, jasan). Pozemky jsou svažité s orientací na sever. Pozemky protíná nadzemní vedení vysokého napětí, část lesního porostu je proto vykácena. Pozemek parc. č. 375/7 je okrajem obhospodařované zemědělské plochy. Není zpevněný, jedná se o pás od přístupové komunikace podél pole a lesa, schůdný pouze pro pěší

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.