Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 218 a pozemcích o výměře 38 611 m2 v k.ú. Horní Bečva

Vloženo: 2.12.2020 12:40 | číslo dražby: 3005

1 349 200 Kč

Dražba začne: 27.01.2021 11:00:00 za 9 dní, 18 hodin, 10 minut a 55 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000645 / 2020 - 1
Počáteční cena: 1 349 200,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 349 200,-Kč
Dražební jistina: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 13.1.2021, 11:00 hodin 2. termín dne 15.1.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby - Horní Bečva č.p. 218, 756 57 Horní Bečva (GPS 49°25'3.605"N, 18°17'15.147"E/ 49.4176681N, 18.2875408E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Zlínský
Okres: Vsetín
Město: Horní Bečva
Ulice: Horní Bečva č.p. 218
GPS souradnice: 49.417668, 18.287540

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální ½ k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st.793, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 775 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 218, objekt bydlení v části obce Horní Bečva, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavbě č.p. 218, objekt bydlení v části obce Horní Bečva, postavené na pozemku st. 793, pozemku parcelní číslo 5063, lesní pozemek o výměře 1442 m2, pozemku parcelní číslo 5064/1, trvalý travní porost o výměře 9015 m2, pozemku parcelní číslo 5064/3, ostatní plocha o výměře 305 m2, pozemku parcelní číslo 5066/1, trvalý travní porost o výměře 1087 m2, pozemku parcelní číslo 5066/2, zahrada o výměře 608 m2, pozemku parcelní číslo 5067/2, trvalý travní porost o výměře 1057 m2, pozemku parcelní číslo 5067/3, trvalý travní porost o výměře 6848 m2, pozemku parcelní číslo 5067/4, trvalý travní porost o výměře 3598 m2, pozemku parcelní číslo 5068/1, trvalý travní porost o výměře 663 m2, pozemku parcelní číslo 5070/1, ostatní plocha o výměře 1224 m2, pozemku parcelní číslo 5071/1, ostatní plocha o výměře 2667 m2, pozemku parcelní číslo 5071/2, ostatní plocha o výměře 733 m2, pozemku parcelní číslo 5071/3, trvalý travní porost o výměře 1032 m2, pozemku parcelní číslo 5072/1, zahrada o výměře 1357 m2, pozemku parcelní číslo 5072/2, ostatní plocha o výměře 527 m2, pozemku parcelní číslo 5075/1, ostatní plocha o výměře 3684 m2, pozemku parcelní číslo 5075/2, ostatní plocha o výměře 1529 m2 a pozemku parcelní číslo 5078/3, trvalý travní porost o výměře 460 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, pro katastrální území Horní Bečva a obec Horní Bečva.

Předmět dražby - nemovité věci se nachází na asi 2 km jižně od centra obce na samotě a jsou přístupné po účelových komunikacích. Budova č. p. 218 je postavena na pozemku p. č. St. 793 v katastrálním území Horní Bečva. V katastru nemovitostí je budova evidována se způsobem využití „bydlení“. Budova je samostatně stojící, částečně podsklepená, přízemní s podkrovními prostory upravenými k obytným účelům V objektu je jedna bytová jednotka 4+1. Stavba je zděná ze smíšeného zdiva a z dřevěných trámů, původně asi roubená stavba. Základové konstrukce jsou z kamene a betonu. Stropy jsou dřevěné trámové s rovným podhledem a v podkroví s viditelnými trámy. Krov je dřevěný, vaznicový. Střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavba má hromosvod. Vnější omítky jsou vápenocementové, vnitřní vápenné. Podlahy jsou betonové, dřevěné a pvc. Okna jsou dřevěná, dvojitá kastlíková. Dveře jsou dřevěné. Schody z 1.NP do 1.PP jsou kamenné, z 1. NP do 2.NP jsou dřevěné, z 2.NP do 3.NP je pouze žebřík. V domě je pouze záchodová mísa bez splachovacího zařízení. V domě je pouze umyvadlo a dřez. V kuchyni je kuchyňská linka s elektrickou deskou. Vytápění domu je ústřední na tuhá paliva. Dům je napojen na kopanou studnu. Voda je ohřívána elektrickým bojlerem. Dům je napojen pouze na veřejnou elektrickou síť. Dům není napojen na rozvod plynu ani kanalizaci. Odpadní voda je odvedena do trativodu.

Předmětem dražby je také stodola na pozemcích tvořících předmět dražby (postavena na pozemku p. č. St. 793). V katastru nemovitostí není budova evidována. Budova je samostatně stojící stavba. Stavba má jedno nadzemní podlaží. Budova je v současné době využívána ke skladování. Historicky byla budova využívána jako stodola. Stavba je dřevěná, obvodové konstrukce jsou z dřevěných sloupků, které jsou vně obity dřevěnými prkny. Základy jsou kamenné. Podlahy hliněné. Stropy jsou z dřevěných trámů, krov je vaznicový dřevěný, střecha je sedlová s krytinou z keramických tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Stavba nemá hromosvod. Stavba má dřevěná vrata a je bez okenních otvorů. Stavba je napojena na elektrickou síť. Na pozemcích tvořících předmět dražby se také nacházejí další stavby - dvě malé dřevěné kolny, které slouží ke skladování. Základy mají kamenné, svislé konstrukce jsou dřevěné sloupky, které jsou jednostranně obité. Střecha je sedlová, krytina keramická. Dveře jsou dřevěné. Elektřina je světelná. Podlahy hliněné.Na pozemcích se nachází kopaná studna s betonovými skružemi, hluboká 2,0 m.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala