Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Garáž s pozemkem na ulici Palackého, Opava

Vloženo: 27.10.2020 14:26 | číslo dražby: 2991

100 000 Kč

Dražba začne: 14.12.2020 11:00:00 za 14 dní, 23 hodin, 5 minut a 12 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000638 / 2020 - 1
Počáteční cena: 100 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 100 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 27.11.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 4.12.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby - garáže na pozemku p.č. 2530/615 v k.ú. Opava-Předměstí, situovaného v ulici Palackého, Opava, (GPS 49°56'03.80"N, 17°53'32.38"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Opava
Ulice: Palackého
GPS souradnice: 49.934388, 17.892327

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo 2530/615, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če – garáž, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 2530/615, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 2001 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Opava-Předměstí, obec Opava

Předmětem dražby je vnitřní řadová jednopodlažní garáž s plochou střechou s parkovacím místem pro 1 osobní automobil. Popis konstrukcí a vybavení: Základy pravděpodobně betonové, svislé nosné konstrukce zděné tl.do 30cm, stropní konstrukce je s rovným podhledem, střecha plochá, střešní krytina z asfaltových pásů, klempířské prvky úplné z Pz plechu, fasáda břizolitová, vnitřní omítky vápenné, podlaha betonová, vrata plechová výklopná, okno není - pouze prosvětlení sklobetonovou stěnou ze skleněných tvárnit, tzn. luxferů, elektroinstalace světelná se zásuvkami 220V. Ostatní konstrukce a vybavení není. Stavba byla povolena na základě stavebního povolení čj. Výst./3366/82-B/Ší ze dne 20.9.1982 a následně uvedena do trvalého užívání na základě kolaudačního rozhodnutí čj. ÚPA/3457/83-B/Vi ze dne 7.3.1984 s nabytím právní moci dne 16.9.1984. Stavba se nachází de-facto v původním (mírně zanedbaném) stavebně-technickém stavu. Stavebně-technický stav odpovídá stáří a běžné základní údržbě. Stavba garáže leží pozemku parc. č. 2530/615 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18m2. Jedná se pouze o pozemek zastavěný stavbou garáže.

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala