Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na nemovitostech (RD, pozemky) v k.ú. Vyškovec a k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova

Vloženo: 15.7.2020 11:09 | číslo dražby: 2934

39 914 Kč

Dražba začne: 07.09.2020 11:00:00 za 26 dní, 19 hodin, 13 minut a 7 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000627 / 2020 - 1
Počáteční cena: 39 914,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 39 914,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 26.8.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 1.9.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby nacházejícího se na ulici Vyškovec č.p. 12, 687 74 Vyškovec (GPS N 48°56.58837', E 17°50.42260')
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Město: Vyškovec
Ulice: Vyškovec č.p.12
GPS souradnice: 48.943139, 17.840376

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 78/2304 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 525/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1532 m2, jehož součástí je stavba č.p. 12, rodinný dům v části obce Vyškovec, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 525/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 373 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vyškovec a obec Vyškovec a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 78/2304 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 8597/1, trvalý travní porost o výměře 1271 m2, pozemku parcelní číslo 8602, trvalý travní porost o výměře 21442 m2, pozemku parcelní číslo 8605/1, orná půda o výměře 9900 m2, pozemku parcelní číslo 8605/4, vodní plocha o výměře 1536 m2, pozemku parcelní číslo 8607, trvalý travní porost o výměře 2268 m2, pozemku parcelní číslo 8610/1, trvalý travní porost o výměře 3616 m2, pozemku parcelní číslo 8721/1, ostatní plocha o výměře 3160 m2, pozemku parcelní číslo 9338/1, ostatní plocha o výměře 1244 m2 a pozemku parcelní číslo 9339, ostatní plocha o výměře 1705 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 160 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vyškovec a obec Vyškovec a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 7/576 k nemovitostem: - pozemku parcelní číslo 7231, trvalý travní porost o výměře 15983 m2 a pozemku parcelní číslo 7245, trvalý travní porost o výměře 11099 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 305 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, pro katastrální území Vápenice u Starého Hrozenkova a obec Vápenice.

Předměty dražby zapsané na LV 160, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů, blízkosti rodinného domu č.p. 12. Jedná se o svažité pozemky s trvalými porosty. Příjezd je po zpevněné komunikaci. Předměty dražby zapsané na LV 305, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů v lokalitě Žiariky. Jedná se o svažité pozemky bez trvalých porostů. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Předměty dražby zapsané na LV 373, se nacházejí rozptýlené zástavbě rodinných domů. Jedná se o neudržovaný, delší dobu neobývaný rodinný dům č.p. 12 na svažitém pozemku. Příjezd je po nezpevněné komunikaci. Objekt je nemovitou kulturní památkou. Nemovité věci se nacházejí v rozsáhlém chráněném území..

Zobrazit na mapě

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala