Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na nemovitostech (RD, pozemky) v k.ú. Lazníky a k.ú. Tršice

Vloženo: 14.5.2020 12:24 | číslo dražby: 2901

196 017 Kč

Dražba začala: 01.07.2020 11:00:00Dražba skončila: 01.07.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000626 / 2020 - 1
Počáteční cena: 196 017,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 196 017,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 22.6.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 24.6.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese části předmětu dražby – Lazníky č.p. 133, 751 25 Lazníky, Olomoucký kraj (GPS 49°31'37.327"N, 17°27'48.413"E/49.5270353N, 17.4634481E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Lazníky
Ulice: Lazníky č.p. 133
GPS souradnice: 49.527035, 17.463448

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/15 k celku, a to k pozemku parcelní číslo st. 139 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 189 m2, jehož součástí je stavba č.p. 133, rodinný dům v části obce Lazníky, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 139, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 216 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro katastrální území Lazníky, obec Lazníky a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 k celku, a to k pozemku parcelní číslo 231/16 – zahrada o výměře 2359 m2 a pozemku parcelní číslo 231/49 – orná půda o výměře 3638 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 262 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro katastrální území Lazníky, obec Lazníky a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/5 k celku, a to k pozemku parcelní číslo 642/3 – orná půda o výměře 1683 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 477 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Olomouc, pro katastrální území Tršice, obec Tršice.

Předmět dražby zapsaný na LV 216 - rodinný dům č.p. 133, se nachází na severně od středu obce, u komunikace směrem na Lazníčky. Jedná se o neudržovaný rodinný dům a vedlejší stavby na mírně rovinatém, oploceném pozemku. Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty. Příjezd je po zpevněné, asfaltové komunikaci. Další nemovité věci, zapsané na LV 262, pozemky, se nachází severně od silnice směrem na Radvanice. Rovinatý, částečně oplocený pozemek p.č. 231/16 je užíván jako zahrada. Podle územního plánu je určen jako BV - plochy bydlení v rodinných domech. Na pozemku se nachází trvalé porosty. Pozemek p.č. 231/49 se nachází v honu a je zemědělsky užíván. Podle územního plánu je určen jako NZ- plocha zemědělská. V posudku označeno jako LV 262 část B. Příjezd k pozemkům je po zpevněné, asfaltové komunikaci. Nemovité věci, zapsané na LV 477, pozemek, se nachází na západním okraji obce. Pozemek se nachází v honu a je zemědělsky užíván.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.20240 (dražba č.2554)01.07.2020 11:50:16:0130,-Kč196 017,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.07.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.20240 (dražba č.2554) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 196 017,-Kč

Zveřejněno dne 01.07.2020 v 12:00:00