Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl ½ na rodinném domě č.p. 14 s pozemky, Říkovice

Vloženo: 17.3.2020 8:50 | číslo dražby: 2792

461 080 Kč

Dražba začala: 28.04.2020 11:00:00Dražba skončila: 28.04.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000619 / 2020 - 1
Počáteční cena: 461 080,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 461 080,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 14.4.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 21.4.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby, nacházejícím se na adrese Říkovice č.p. 14, 751 18 Říkovice, kraj Olomoucký (GPS 49.3818986N, 17.4481094E/N 49°22.91392', E 17°26.88657')
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Říkovice
Ulice: Říkovice č.p. 14
GPS souradnice: 49.381898, 17.448109

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ½ k celku - pozemku p.č. st. 8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 240 m2, pozemku p.č. st. 9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 805 m2, jehož součástí je stavba č.p. 14, rodinný dům v části obce Říkovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 9 a pozemku p.č. 6 zahrada o výměře 1517 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 270 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro katastrální území Říkovice u Přerova a obec Říkovice.

Předmětem dražby je objekt rodinného domu v centru obce Říkovice se souvisejícími pozemky. Dům má dvě bytové jednotky a je připojen na všechny sítě.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.19547 (dražba č.2447)28.04.2020 11:02:06:5730,-Kč461 080,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 28.04.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19547 (dražba č.2447) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 461 080,-Kč

Zveřejněno dne 28.04.2020 v 12:00:00