Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Rodinné domy č.p. 13 a č.p. 37 s pozemky, Radvanice u Lipníka nad Bečvou

Vloženo: 15.3.2020 9:42 | číslo dražby: 2791

132 021 Kč

Dražba začala: 29.04.2020 11:00:00Dražba skončila: 29.04.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000622 / 2020 - 1
Počáteční cena: 132 021,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 198 031,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 14.4.2020, 13:30 hodin 2. termín dne 21.4.2020, 9:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby v kanceláři dražebníka na adrese Radvanice č. 13, 751 21 Radvanice (GPS 49°30'38.347"N, 17°28'33.787"E/49.5106519N, 17.4760519E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Radvanice
Ulice: Radvanice č.p.13
GPS souradnice: 49.510651, 17.476051

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo St. 23/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 61 m2, jehož součástí je stavba č.p. 37, rodinný dům v části obce Radvanice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 23/1, pozemek parcelní číslo St. 23/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 68 m2, jehož součástí je stavba č.p. 13, rodinný dům v části obce Radvanice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku. Stavba stojí na pozemku p.č. St. 23/2, pozemek parcelní číslo 23 – ostatní plocha o výměře 22 m2, pozemek parcelní číslo 715/2 – ostatní plocha o výměře 50 m2 a pozemek parcelní číslo 715/3 – ostatní plocha o výměře 31 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 298 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro katastrální území Radvanice u Lipníka nad Bečvou, obec Radvanice

Předmět dražby - rodinný dům č.p. 37 a č.p. 13 se souvisejícími pozemky se nachází na severozápadním okraji obce, v zástavbě rodinných domů. Jedná se o dva neudržované, neobyvatelné rodinné domy a vedlejší stavby na mírně svažitých, neoplocených pozemcích. Rodinné domy jsou provozně propojené, a proto jsou draženy jako celek. Napojení na sítě bylo také u domů provedeno společně jen na jednu přípojku sítí. Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty. Příjezd je po nezpevněné, travnaté pěšině. Při prohlídce nebyly nemovité věci v plném rozsahu přístupné, a proto se vycházelo při ocenění z telefonických informací, a jiných veřejně dostupných informací.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.19035 (dražba č.2446)29.04.2020 11:09:26:4680,-Kč132 021,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 29.04.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19035 (dražba č.2446) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 132 021,-Kč

Zveřejněno dne 29.04.2020 v 12:00:00