Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/2 na rodinném domě č.p. 16 a pozemcích, Milotice nad Opavou

Vloženo: 10.3.2020 13:17 | číslo dražby: 2790

84 333 Kč

Dražba začala: 16.04.2020 11:00:00Dražba skončila: 16.04.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000614 / 2020 - 2
Počáteční cena: 83 333,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 125 000,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 13.4.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby Milotice nad Opavou č.p. 16, 792 014 Milotice nad Opavou (GPS 49°59'57.57"N, 17°32'41.37"E/49.999325174, 17.544823779)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Město: Milotice nad Opavou
Ulice: Milotice nad Opavou č.p. 16
GPS souradnice: 49.999325, 17.544823

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/2 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 61 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 496 m2, na němž stojí stavba č.p. 16, rodinný dům v části obce Milotice nad Opavou, stavbě č.p. 16, rodinný dům v části obce Milotice nad Opavou, stojící na pozemku p.č. st. 61 a pozemku parcelní číslo 810/2 – zahrada o výměře 1009 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 27 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Bruntál, pro katastrální území Milotice nad Opavou, obec Milotice nad Opavou.

Předmětem dražby je podílů na stavbě rodinného domu s pozemky, vše tvoří jeden územní celek. jedná se o stavbu zděného domu s trámovou konstrukcí stropů. Zatřešení vázaným krovem sedlové střechy. Klempířské konstrukce s pozinkovaného plechu. Dům máá vápennou fasádu, místy opadanou. Vnitřní omítky jsou vápenné. vytápění domu je možné lokální, kamna chybí. Elektroinstalace světelná, jištěná pojistkovým automatem. Není provedena vnitřní kanalizace a vodoinstalace, není zdroj teplé vody. K domu patří elektrická přípojka, kopaná studna, suchý záchod. Rodinný dům je možné napojit na kanalizaci a vodovod.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.19212 (dražba č.2445)16.04.2020 11:08:07:1460,-Kč83 333,-Kč
Dražitel č.19212 (dražba č.2445)16.04.2020 11:08:26:1501 000,-Kč84 333,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.04.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.19212 (dražba č.2445) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 84 333,-Kč

Zveřejněno dne 16.04.2020 v 12:00:00