Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Rodinný dům č.p. 287 s pozemky, Horní Moštěnice

Vloženo: 3.3.2020 12:04 | číslo dražby: 2785

1 500 000 Kč

Dražba začala: 27.04.2020 11:00:00Dražba skončila: 27.04.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 1297 D 000620 / 2020 - 1
Počáteční cena: 1 500 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 500 000,-Kč
Dražební jistina: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 14.4.2020, 12:00 hodin 2. termín dne 21.4.2020, 12:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby - Revoluční 287/37, 751 17 Horní Moštěnice, Olomoucký kraj (GPS N 49°24.54518', E 17°27.67387'/49.4090864N, 17.4612311E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Město: Horní Moštěnice
Ulice: Revoluční 287/37
GPS souradnice: 49.409086, 17.461231

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo st. 331 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 315 m2, jehož součástí je stavba č.p. 287, rodinný dům v části obce Horní Moštěnice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 331 a pozemek parcelní číslo 998 – zahrada o výměře 393 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1220 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Přerov, pro katastrální území Horní Moštěnice, obec Horní Moštěnice.

Předmětem dražby je dvojpodlažní rodinný dům v horším stavebně-technickém stavu způsobeném zanedbanou průběžnou údržbou. Dům je napojen na média přípojkami elektřiny, vody a plynu a kanalizace. Dům je přístupný ze zpevněné komunikace a je umístěný v okrajové části obce v zástavbě rodinných domů. K domu patří zahrada za domem o výměře 393 m2.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.