Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 1/4 na rodinném domě č.p. 123 a pozemcích o výměře 3139 m2 v k.ú. Hynčina

Vloženo: 23.1.2020 14:56 | číslo dražby: 2767

64 000 Kč

Dražba začala: 28.02.2020 11:00:00Dražba skončila: 28.02.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000610 / 2019 - 2
Počáteční cena: 64 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 128 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 18.2.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje v kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 65/59, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS N 50°5.49713', E 17°42.33403'/ 50.0916189N, 17.7055672E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Město: Hynčina
Ulice: Hynčina č.p. 123
GPS souradnice: 49.848346, 16.751852

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/4 k nemovitostem, a to k pozemku parcelní číslo st. 152 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, jehož součástí je stavba č.p. 123, rodinný dům v části obce Hynčina, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 152, pozemku parcelní číslo st. 157 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 115 m2, pozemku parcelní číslo 1999/1 – zahrada o výměře 543 m2, pozemku parcelní číslo 1999/2 – zahrada o výměře 47 m2, pozemku parcelní číslo 2000 – trvalý travní porost o výměře 637 m2, pozemku parcelní číslo 2003/2 – zahrada o výměře 1218 m2 a pozemku parcelní číslo 2010/5 – trvalý travní porost o výměře 439 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 29 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrálním pracovištěm Šumperk, pro katastrální území Hynčina, obec Hynčina.

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na zděném přízemním rodinném domě s podsklepením, krytý dřevěným pultovým krovem. Dům je umístěn v obci Hynčina, místní část Zejfy. Přístup a příjezd je po po komunikaci bez asfaltového povrchu. Dům je již mnoho let neobýván a je v dezolátním technickém stavu, jsou zřetelné praskliny v obvodovém zdivu. S největší pravděpodobností bude nutné provést odstranění stavby. Pozemky, které tvoří s domem jeden funkční celek jsou zarostlé náletovými dřevinami.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.