Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 4/15 na rodinném domě č.p. 9 a pozemcích o výměře 1224 m2, Bukovany u Kyjova

Vloženo: 20.1.2020 12:07 | číslo dražby: 2764

167 030 Kč

Dražba začala: 04.03.2020 11:00:00Dražba skončila: 04.03.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000613 / 2020 - 1
Počáteční cena: 167 030,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 167 030,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 21.2.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 27.2.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby Bukovany č.p. 9, 696 31 Bukovany (GPS 49°02'30.70"N, 17°05'45.73"E/49.04186235, 17.096035482)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Bukovany
Ulice: Bukovany č.p.9
GPS souradnice: 49.041862, 17.096035

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 4/15 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 283 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 398 m2, jehož součástí je stavba č.p. 9, objekt bydlení v části obce Bukovany, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 283, pozemku parcelní číslo 22/2 – trvalý travní porost o výměře 34 m2 a pozemku parcelní číslo 23/4 – orná půda o výměře 792 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 61 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Kyjov, pro katastrální území Bukovany u Kyjova, obec Bukovany

Předmět dražby - nemovité věci - rodinný dům č.p. 9 se nachází na severovýchodním okraji obce, v ulici Nad Potokem, v zástavbě rodinných domů. Jedná se o rodinný dům a vedlejší stavby na mírně svažitém, oploceném pozemku. zemědělské pozemky tvoří se stavebním pozemkem jednotný funkční celek a jsou určeny územním plánem k výstavbě. Na pozemcích se nacházejí trvalé porosty. Příjezd je po zpevněné cestě. Při prohlídce pro ocenění nebyly nemovité věci v plném rozsahu přístupné, a proto se vycházelo při ocenění z telefonických informací, sdělených účastnicemi prohlídky. V domě se nacházela osoba, která neotevřela, ani se znalcem nespolupracovala. Zaměření bylo provedeno laserovým měřidlem DISTO z ulice, některé míry a vybavení byly odhadnuty. Pozemky byly na místě identifikovány podle mapy z nahlížení do katastru nemovitostí, pro přesné určení v terénu je nutné vyměření pozemků oprávněným geodetem. Průkaz energetické náročnosti budov nebyl předložen a není známo, zda je vyhotoven.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.