Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Komerční objekt, Čížkov

Vloženo: 2.1.2020 11:04 | číslo aukce: 2755

5 000 Kč

Aukce začne: 28.01.2020 10:00:00 za 2 dny, 7 hodin, 24 minut a 51 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D S00093 / 2019
Počáteční cena: 5 000,-Kč
Určená cena: 5 000,-Kč
Aukční jistina: 1 000,-Kč
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 14.1.2020 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Město: Čížkov

Místo konání aukce:
https://www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k aukci:
Dražební vyhláška

Popis předmětu aukce

Ostatní stavba, Čížkov Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to: - Pozemek parcelní číslo St. 54 o výměře 58 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č. St. 54, v obci Čížkov. Zapsané na LV č. 117, katastrální území Čížkov, obec Čížkov. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vše dále označováno jen jako ,,předmět aukce".

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala