Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Komerční objekt, Čížkov

Vloženo: 2.1.2020 11:04 | číslo aukce: 2755

5 000 Kč

Aukce začala: 28.01.2020 10:00:00Aukce skončila: 28.01.2020 12:04:38

Stav aukce: Ukončeno - byl udělen příklep
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D S00093 / 2019
Počáteční cena: 5 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 5 000,-Kč
Aukční jistina: 1 000,-Kč
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 14.1.2020 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Město: Čížkov

Místo konání aukce:
https://www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k aukci:
Dražební vyhláška

Popis předmětu aukce

Ostatní stavba, Čížkov Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to: - Pozemek parcelní číslo St. 54 o výměře 58 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná st., Stavba stojí na pozemku p.č. St. 54, v obci Čížkov. Zapsané na LV č. 117, katastrální území Čížkov, obec Čížkov. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov vše dále označováno jen jako ,,předmět aukce".

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Přihazování
Účastník aukceV doběČástkaPodání
Účastník aukce č.1846228.01.2020 11:59:38:3000,-Kč5 000,-Kč
Výsledek aukce
Aukce byla ukončena dne 28.01.2020 v 12:04:38

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Vítězem el.aukce se stal: Účastník aukce č.18462
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 5 000,-Kč

Zveřejněno dne 28.01.2020 v 12:04:38