Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Zahrádka (vlastní pozemek 366 m2) s chatkou, Ostrava - Michálkovice

Vloženo: 15.12.2019 16:07 | číslo dražby: 2751

135 000 Kč

Dražba začala: 24.01.2020 11:00:00Dražba skončila: 24.01.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000611 / 2019 - 1
Počáteční cena: 135 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 135 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 16.1.2020, 11:00 hodin 2. termín dne 17.1.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby – zahrádky na pozemku p.č. 432/14 v k.ú. Michálkovice (GPS 49°50'08.23"N, 18°21'01.20"E/ 49.835618251, 18.350333667)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Město: Ostrava
GPS souradnice: 49.835618, 18.350333

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to pozemek parcelní číslo 432/14 – zahrada o výměře 366 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1544 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro katastrální území Michálkovice, obec Michálkovice, dále věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/23 k nemovitostem, a to k pozemku parcelní číslo 432/5 – zahrada o výměře 311 m2 a pozemku parcelní číslo 432/7 – zahrada o výměře 277 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1531 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Ostrava, pro katastrální území Michálkovice, obec Michálkovice. Předmětem dražby je pozemek zahrádky, na kterém stojí celodřevěná přízemní zahradkářská chatka, bez podsklepení, krytá plochou střechou. Dispozičně je řešena jako jedna místnost. K chatce je přistavěná dřevěná veranda Přístup k zahradě je po nezpevněném pozemku o malé šíři (pouze pro pěší - zahrada je umístěna uprostřed zahradkářské kolonie). Chata je napojena na rozvod NN. Není možnost napojení na vodovod ani kanalizaci. Chatka má za základy betonové patky, obvodové konstrukce jsou z dřevěných sloupků a dílců na bázi dřeva s oboustranným obitím. Strop je taktéž z dřevěných trámků, střešní krytina je plechová. venkovní povrchy jsou opatřeny krycím nátěrem. Okna jsou dřevěné s okenicí dřevěnou, dveře jsou dřevěné laťkové. Podlaha chatky je z PVC. Elektroinstalace je světelná. Přesné stáří chatky nebylo zjištěno, dle konstrukčního řešení a použitých materiálů lze předpokládat, že byla postavena kolem roku 1985. Chatka je zhruba 10 let neužívána. Celá je obrostlá dřevinami. Zahrada je neudržovaná je zarostlá nekosenou trávou a několika náletovými dřevinami. V blízkosti chatky jsou dva ovocné stromy - hrušky. Celá kolonie je po obvodu zaplocena, zahrady uvnitř kolonie již ploty rozděleny nejsou.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.18478 (dražba č.2407)24.01.2020 11:07:12:3360,-Kč135 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 24.01.2020 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18478 (dražba č.2407) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 135 000,-Kč

Zveřejněno dne 24.01.2020 v 12:00:00