Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 787 m2, Bechyně, podíl 1/2

Vloženo: 12.12.2019 9:47 | číslo aukce: 2749

25 000 Kč

Aukce začala: 16.01.2020 10:00:00Aukce skončila: 16.01.2020 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D S00091 / 19 - 3
Počáteční cena: 25 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 50 000,-Kč
Aukční jistina: 5 000,-Kč
Podíl: 1/2
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 787 m²
Plocha pozemku: 787 m²
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 14.1.2020 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Tábor
Město: Bechyně

Místo konání aukce:
https://www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
spoluvlastnický podíl Navrhovatele ve výši 1/2 těchto nemovitostí:
- pozemek parcelní č.1769/1 o výměře 741 m², ostatní plocha, neplodná půda, zapsáno na listu vlastnictví č. 2153 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Bechyně, katastrální území Bechyně
- pozemek parcelní č.1769/5 o výměře 46 m², ostatní plocha, neplodná půda, zapsáno na listu vlastnictví č. 2153 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, obec Bechyně, katastrální území Bechyně vše dále označováno jen jako ,,předmět aukce".

Oceňované pozemky jsou situovány cca 1,5 km severovýchodně od centra města Bechyně. Jsou součástí lokality zahrádkářských chat, která je stavebně oddělena od města. Hranice pozemků nejsou v terénu vyznačeny, jsou součástí skupiny pozemků s travním porostem. Pozemky jsou v mírném až středně strmém východním svahu, nachází se na nich travní porost, na pozemku č. parc. 1769/1 se nachází stavba jednoduché dřevěné kolny o rozměrech cca 3x3m a stavba skleníku. Pozemky jsou zčásti využívány jako zahrada. Pozemek 1769/5 je obtížně využitelný úvoz nad přístupovou cestou do zahrádkářské lokality.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.