Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 1115 m2, Kujavy, podíl 1/9

Vloženo: 8.10.2019 13:03 | číslo dražby: 2700

4 867 Kč

Dražba začala: 14.11.2019 11:00:00Dražba skončila: 14.11.2019 11:30:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 069 ED 00011 / 19 - 9
Počáteční cena: 1 867,-Kč
Cena stanovena znalcem: 39 510,-Kč
Dražební jistina: 500,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/9
Podkategorie: Les
Plocha užitná: 1115 m²
Plocha pozemku: 1115 m²
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 2 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 3 dny
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Nový Jičín
Město: Kujavy

Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9 na nemovitostech:
- parc.č. 128 lesní pozemek o výměře 730 m2
- parc.č. 129 lesní pozemek o výměře 385 m2
To je zapsáno na LV 459, kat.území Kujavy, obec Kujavy, okres Nový Jičín.

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby1. Předkupní právo
Do zahájení dražebního jednání uplatnil předkupní právo dražitel #17391, a to z titulu zákonného předkupního práva spoluvlastníka; nikdo neuplatnil právo, které by bylo důvodem k odročení dražby.
Informaci o tom, že nikdo neprokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.17391 (Předkupní právo)14.11.2019 11:00:18:5220,-Kč1 867,-Kč
Dražitel č.1751614.11.2019 11:03:24:1641 000,-Kč2 867,-Kč
Dražitel č.17391 (Předkupní právo)14.11.2019 11:05:07:2570,-Kč2 867,-Kč
Dražitel č.1751614.11.2019 11:05:35:5031 000,-Kč3 867,-Kč
Dražitel č.17391 (Předkupní právo)14.11.2019 11:06:08:1340,-Kč3 867,-Kč
Dražitel č.1751614.11.2019 11:06:22:1481 000,-Kč4 867,-Kč
Dražitel č.17391 (Předkupní právo)14.11.2019 11:06:46:1390,-Kč4 867,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 14.11.2019 v 11:30:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17391 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 4 867,-Kč

Zveřejněno dne 14.11.2019 v 11:30:00

Byl udělen příklep.