Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na nemovitostech v k.ú. Jindřichov (RD + pozemky) a k.ú. Kostelec u Holešova (pozemky)

Vloženo: 1.10.2019 13:20 | číslo dražby: 2695

120 000 Kč

Dražba začala: 06.11.2019 11:00:00Dražba skončila: 06.11.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000601 / 2019 - 1
Počáteční cena: 119 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 119 000,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 14.10.2019, 11:30 hodin 2. termín dne 15.10.2019, 11:30 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje u předmětu dražby, nacházejícím se na adrese Jindřichov č.p. 257, 793 83 Jindřichov, kraj Moravskoslezský (GPS 50.248377141, 17.53453319/ 50°14'54.16"N, 17°32'04.32"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Město: Jindřichov
Ulice: Jindřichov č.p. 257
GPS souradnice: 50.248377, 17.534533

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 5/8 k nemovitostem: pozemku parcelní číslo st. 194 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 285 m2, jehož součástí je stavba č.p. 257, rodinný dům v části obce Jindřichov, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. st. 194, pozemku parcelní číslo 3891/1 – zahrada o výměře 601 m2 a pozemku parcelní číslo 3892/1 – zahrada o výměře 109 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 349 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Krnov, pro katastrální území Jindřichov ve Slezsku, obec Jindřichov, dále soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 5/32 k nemovitostem: pozemku parcelní číslo 3816/1 – orná půda o výměře 7679 m2, a pozemku parcelní číslo 3867/2 – orná půda o výměře 1391 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 638 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Krnov, pro katastrální území Jindřichov ve Slezsku, obec Jindřichov, dále soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/48 k nemovitostem: pozemku parcelní číslo st. 404/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 41 m2, na pozemku stojí stavba č.p. 143, objekt bydlení v části obce Kostelec u Holešova, která je jiného vlastníka (LV č.779) a pozemku parcelní číslo 623 – zahrada o výměře 300 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 616 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, pro katastrální území Kostelec u Holešova, obec Kostelec u Holešova, dále soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 4/48 k nemovitostem: pozemku parcelní číslo st. 186 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m2 a pozemku parcelní číslo 622 – zahrada o výměře 640 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 617 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Holešov, pro katastrální území Kostelec u Holešova, obec Kostelec u Holešova.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.16825 (dražba č.2353)06.11.2019 11:01:08:4101 000,-Kč120 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 06.11.2019 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16825 (dražba č.2353) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 120 000,-Kč

Zveřejněno dne 06.11.2019 v 12:00:00