Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Areál sjezdovky Jeseník

Vloženo: 6.7.2019 19:20 | číslo dražby: 2605

609 000 Kč

Dražba začala: 13.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 13.08.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 2389 D 000040 / 19
Počáteční cena: 609 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 870 000,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
Podkategorie: Ostatní komerční objekty
Typ zakázky: prodej
Typ objektu: přízemní
Počet podlaží: 1
Umístění: okraj obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 273 m²
Plocha užitná: 273 m²
Plocha podlahová: 273 m²
Plocha pozemku: 15404 m²
Termín prohlídky: I.termín – 30.7.2019 v 10:00 hod II. termín – 06.08.2019 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Olomoucký
Okres: Jeseník
Město: Jeseník

Místo konání dražby:

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- pozemek parcelní č.936/6 o výměře 4238m², trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 1067 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Jeseník, katastrální území Jeseník
- pozemek parcelní č.938 o výměře 569m², zahrada, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 1067 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Jeseník, katastrální území Jeseník
- pozemek parcelní č.939 o výměře 273m², zastavěná plocha a nádvoří, rozsáhlé chráněné území, součástí je stavba Jeseník, č.p. 1399, jiná st., stavba stojí na pozemku p.č 939, zapsáno na listu vlastnictví č. 1067 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Jeseník, katastrální území Jeseník
- pozemek parcelní č.940 o výměře 216m², trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 1067 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Jeseník, katastrální území Jeseník
- pozemek parcelní č.941/1 o výměře 10138m², trvalý travní porost, rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond, zapsáno na listu vlastnictví č. 1067 vedeného u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, obec Jeseník, katastrální území Jeseník jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.1067 kat. území Jeseník, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 5810-145/2019 ze dne 17.06.2019 soudního znalce Ing. Jan Šíma, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 870.000,-Kč.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1577613.08.2019 11:16:00:0250,-Kč609 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 13.08.2019 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15776 - Ondřej Zdráhala - Urxova 2, Ostrava, 708 00 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 609 000,-Kč

Zveřejněno dne 13.08.2019 v 12:00:00