Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnický podíl 164/1000 na domě č.p. 206 Neplachovice (zdravotní středisko - ordinace lékaře)

Vloženo: 27.6.2019 8:22 | číslo dražby: 2602

350 000 Kč

Dražba začala: 29.08.2019 11:00:00Dražba skončila: 29.08.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000571 / 2019 - 2
Počáteční cena: 350 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 750 000,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 22.8.2019, 13:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese předmětu dražby Zámecká č.p. 206, 747 74 Neplachovice, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 49.9955961N, 17.8044156E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Neplachovice
Ulice: Zámecká 206
GPS souradnice: 49.995596, 17.804415

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 164/1000 k pozemku parcelní číslo 571, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 355 m2, jehož součástí je stavba č.p. 206, stavba občanského vybavení v části obce Neplachovice, která je stejného vlastníka jako je vlastník pozemku, stavba stojí na pozemku p.č. 571 a pozemku parcelní číslo 572/1, ostatní plocha o výměře 897 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 506 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Neplachovice a obec Neplachovice. Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl na pozemcích a budově, která je zděná patrová bez podsklepení, krytá plochou střechou. Umístěna je na ulici Zámecká v Neplachovicích na pozemku číslo 571 v kú Neplachovice. Přístup a příjezd je po asfaltové komunikaci. Budova je napojena na veřejný vodovod, rozvod NN a plynovod. Odkanalizování je provedeno do jímky. Dispoziční řešení je následující: 1NP (přízemí) - lékárna se zázemím, chodba se schodištěm do 2NP, ordinace lékaře s čekárnou a WC muži a ženy. 2NP (patro) - chodba, čekárna s WC ženy, muži, personál, dvě ordinace se zázemím. Základy budovy jsou betonové, obvodové konstrukce jsou zděné, stropy jsou provedeny s rovným podhledem, zastřešení plochou střechou, střešní krytina je živičná. Klempířské konstrukce jsou z pozinku. Fasáda je břizolitová, vnitřní omítky jsou vápenné. Schodiště je betonové s keramickým obkladem. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v sociálním zařízení a kolem umývadel. Okna jsou plastová, dveře jsou hladké do ocelových zárubní. Podlahy jsou z keramických dlažeb a PVC. Elektroinstalace je provedena světelná a motorická, rozvod vody je studené, k ohřevu jsou instalovány malé elektrické ohřívače u umývadel. Vytápění budovy je ústřední, kotel je na zemní plyn. Přesné stáří budovy nebylo zjištěno, dle konstrukčního řešení a použitých materiálů lze předpokládat, že byla postavena kolem roku 1975. Budova je běžně udržovaná, neprojevují se žádné zjevné závady. na základě zjištěného technického stavu předpokládám celkovou životnost na 100 let.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.