Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Podíl na pozemcích (11/20) o výměře 21045 m2 v k.ú Horní Žukov

Vloženo: 4.4.2019 8:50 | číslo dražby: 2515

195 000 Kč

Dražba začala: 23.05.2019 11:00:00Dražba skončila: 23.05.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 1297 D 000037 / 2018 - 2
Počáteční cena: 195 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 291 500,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 30.4.2019, 11:00 hodin 2. termín dne 1.5.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje adrese kanceláře dražebníka nacházející se v I.NP v domě na adrese U Požárníků č. 65/59, 792 01 Krnov, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Město: Český Těšín
GPS souradnice: 49.736111, 18.576780

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaných do majetkové podstaty dlužníka navrhovatele, a to spoluvlastnický podíl ve výši 11/20 k celku, a to k pozemku parcelní číslo 815/2, orná půda o výměře 18359 m2, pozemku parcelní číslo 820/2, lesní pozemek o výměře 2360 m2 a pozemku parcelní číslo 848/5, ostatní plocha o výměře 326 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 153 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Karviná, pro katastrální území Horní Žukov a obec Český Těšín.

Jedná se o louku, les a komunikaci. Pozemky tvoří jeden funkční a vlastnický celek. Dle platného územního plánu obce Český Těšín jsou vedeny jako zemědělská plocha a plocha zeleně. Nejsou tedy určeny k zastavění. Pozemek číslo 815/2 je zatížen věcným břemenem vedení a provozování plynárenských zařízení. Listina zřizující věcné břemeno je ke stažení v sekci "Dokumenty k dražbě". Ocenění lesních porostů ke stažení také v sekci "Dokumenty k dražbě".

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.