Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pozemek o velikosti 39558 m2, Velešovice, podíl 1/25

Vloženo: 1.4.2019 8:47 | číslo dražby: 2510

51 000 Kč

Dražba začala: 16.05.2019 13:00:00Dražba skončila: 16.05.2019 13:38:29

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 069 ED 00010 / 19 - 7
Počáteční cena: 45 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 45 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/25
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha užitná: 39558 m²
Plocha pozemku: 39558 m²
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 2 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 3 dny
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Město: Velešovice

Místo konání dražby:
http://www.realdrazby.cz

Dražebník:
Exekutorský úřad Ostrava
Stojanovo náměstí 7/873
Ostrava-Mariánské Hory
70900
tel: 596 617 237
email: email

Popis předmětu dražby

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/25 na nemovitostech:
- parc.č. 809 orná půda o výměře 2760 m2
- parc.č. 810/1 orná půda o výměře 1600 m2
- parc.č. 810/2 orná půda o výměře 1469 m2
- parc.č. 1935 orná půda o výměře 5089 m2
- parc.č. 2617 ostatní plocha o výměře 52 m2
To je zapsáno na LV 879, kat.území Velešovice, obec Velešovice, okres Vyškov.

Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/25 na nemovitostech:
- parc.č. 2224 trvalý travní porost o výměře 1652 m2
- parc.č. 2225 ovocný sad o výměře 1481 m2
- parc.č. 2446 orná půda o výměře 14406 m2
- parc.č. 2504 orná půda o výměře 6973 m2
- parc.č. 2620 orná půda o výměře 403 m2
- parc.č. 2779 orná půda o výměře 3673 m2
To je zapsáno na LV 2287, kat.území Velešovice, obec Velešovice, okres Vyškov.

Dále se jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/25 na nemovitostech:
- parc.č. 2705 ostatní plocha o výměře 73 m2
To je zapsáno na LV 2297, kat.území Velešovice, obec Velešovice, okres Vyškov.

Průběh elektronické dražby

Informace před a v průběhu dražby1. Předkupní právo
Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil právo, které by bylo důvodem k odročení dražby .
Předkupní právo uplatnil dražitel #14655, a to z titulu spoluvlastnického práva.
Informaci o tom, že kdo prokázal předkupní právo k draženým nemovitostem, soudní exekutor zveřejnil prostřednictvím systému elektronických dražeb.

Soudní exekutor rozhodnutí stručně odůvodnil a poučil účastníky o opravných prostředcích : vůči tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
Nikdo další předkupní právo neuplatňuje ani nepodal vylučovací žalobu.
Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:13:00:3410,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:17:36:4381 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:20:52:4290,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:23:21:3251 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:24:05:7630,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:28:48:4241 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:29:11:1910,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:30:45:1271 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:31:04:6240,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:31:16:3901 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:32:07:3050,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.1472616.05.2019 13:32:23:1861 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.14655 (Předkupní právo)16.05.2019 13:33:29:9070,-Kč51 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 16.05.2019 v 13:38:29

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14655 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 51 000,-Kč

Zveřejněno dne 16.05.2019 v 13:38:29


Informace na konci dražby
1. Usnesení o příklepu