Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce spoluvlastnických podílů 1/12 na pozemcích o výměře 9 222 m2 v kú. Unhošť, okr. Kladno

Vloženo: 11.3.2019 11:00 | číslo aukce: 2494

1 000 Kč

Aukce začne: 16.05.2019 11:00:00 za 50 dní, 15 hodin, 26 minut a 27 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000017 / 19
Počáteční cena: 1 000,-Kč
Určená cena: 21 315,-Kč
Aukční jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Podíl: 1/12
Termín prohlídky: Předmět aukce je volně přístupný, a proto se prohlídky předmětu aukce se neprovádějí.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Středočeský
Okres: Kladno
Město: Unhošť

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Dokumenty k aukci:
Dražební vyhláška

Popis předmětu aukce

Označení a podpis předmětu aukce:
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 750/36, orná půda o výměře 5 212 m2,
• spoluvlastnický podíl 1/12 na pozemku p. č. 1835/1, orná půda o výměře 4 010 m2,
vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno na LV č. 1151 pro k. ú. a obec Unhošť, (dále jen „předmět aukce“).

Popis stavu předmětu aukce:
Pozemky jsou určeny k zemědělskému využití s přístupem přes obecní pozemek.

Omezení váznoucí na předmětu aukce s vlivem na cenu předmětu aukce:
• Předkupní právo spoluvlastníků.
• Pravděpodobně je předmět aukce pronajat, protože pozemky jsou zemědělsky využívány.

Zjištěná cena:
Tržní ocenění předmětu aukce bylo provedeno v rámci dědického řízení vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 32 D 483/2010 na částku 21 315,00 Kč.

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu. Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala