Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Zemědělská usedlost, Srbeč, okr. Rakovník

Vloženo: 5.2.2019 18:14 | číslo dražby: 2469

1 344 000 Kč

Dražba začala: 14.03.2019 10:00:00Dražba skončila: 14.03.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 2389 D 000001 / 19 - 7
Počáteční cena: 1 344 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 1 525 000,-Kč
Dražební jistina: 150 000,-Kč
Plocha pozemku: 1003 m²
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: špatný
Plocha zastavěná: 120 m²
Plocha užitná: 120 m²
Plocha podlahová: 120 m²
Plocha pozemku: 1003 m²
Termín prohlídky: I.termín – 25.2.2019 v 12:00 hod II. termín – 26.2.2019 v 16:30 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Srbeč č.p. 21, Srbeč, okr. Rakovník. Více informací na tel. 773369490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Město: Srbeč

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-pozemek parcelní č. St.37 o výměře 1003m², zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba Srbeč, č.p. 21, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č St.37, zapsáno na listu vlastnictví č. 78 vedeného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, obec Srbeč, katastrální území Srbeč
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.78 kat. území Srbeč, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 6-2162-2019 ze dne 28.1.2019 soudního znalce Ing. Bohumíra Jankovského, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 1.525.000,-Kč.

Obec Srbeč se nachází na severní části okresu Rakovník. Obec má minimální občanskou vybavenost, dopravní obslužnost je zajišťována autobusovým spojením. Nemovitost která je předmětem ocenění se nachází v centru obce, jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, která je nevyužívaná, není obydlená a je ve velmi špatném technickém stavu. Celá nemovitost vyžaduje kompletní rekonstrukci.
V popise stavu, v němž se předmět dražby nachází, odkazujeme na popisnou část znaleckého posudku č. 6-2162-2019 soudního znalce Ing. Bohumíra Jankovského, tento posudek je k dispozici na stránkách www.realdrazby.cz nebo u dražebníka a lze do něj nahlédnou na organizovaných prohlídkových dnech konaných v termínech dle bodu č. 5 této dražební vyhlášky nebo po předchozí dohodě s dražebníkem kdykoliv do dne konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.