Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


AUKCE Rodinný dům, k.ú. Branice, okr. Písek

Vloženo: 30.1.2019 21:29 | číslo aukce: 2465

175 000 Kč

Aukce začala: 06.03.2019 10:00:00Aukce skončila: 06.03.2019 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 0S0018 / 19
Počáteční cena: 175 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 350 000,-Kč
Aukční jistina: 5 000,-Kč
Typ domu: přízemní
Počet podlaží: 1
Počet nadzemních podlaží: 1
Poloha objektu: samostatný
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: špatný
Plocha zastavěná: 120 m²
Plocha užitná: 120 m²
Plocha podlahová: 120 m²
Plocha pozemku: 242 m²
Počet bytových jednotek: 0
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 22.2.2019 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Město: Branice

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- pozemek parcelní č. st. 37 o výměře 242 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Branice, č.p. 34, bydlení,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 319 vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, obec Branice, katastrální území Branice
vše dále označováno jen jako „předmět aukce“.
Celkový popis nemovité věci:
Jedná se o původní chudobinec cca 100 let starý, kdy bylo započato s rekonstrukcí původní objektu - zůstalo pouze částečně kamenné obvodové zdivo, které bylo částečně vyspraveno a k původnímu půdorysu byla přistavěna nová obytná část. Stavba je postavena do úrovně 1. NP a poslední stavební částí bylo vylití stropů. Nicméně rozestavěnost stavby je cca 5 let (dle sdělení souseda) a stavba nebyla nijak zakonzervovaná a zajištěna proti povětrnostním vlivům. Technický stav je ke dni ocenění znalcem poměrně špatný. Přístavba je udělána z pálených cihel 44 cm na maltu. Oka jsou osazena v nové přístavbě a jsou dřevěná zdvojená. Nemovitost je zasazená do svahu kdy ve spodní části jsou dvě NP. Nemovitost je možné napojit na sítě v přilehlé komunikaci tj. voda, el. kanalizace.
Přístup a příjezd k nemovitostem
přímo z veřejné komunikace parc.č. 741 ost. komunikace ve vlastnictví obce.
Přístupová komunikace
Přístup a příjezd k nemovitostem je po zpevněné komunikaci. Povrch: asfaltový.
Příjezdová komunikace nevykazuje závady.

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.