Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


AUKCE Rodinný dům, k.ú. Horní Záhoří u Písku, okr. Písek, podíl 1/2

Vloženo: 30.1.2019 20:00 | číslo aukce: 2463

450 000 Kč

Datum aukce nebyl stanoven

Stav aukce: Ukončené - upuštěno od dražby
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 0S0016 / 19
Cena stanovena znalcem: 950 000,-Kč
Podíl: 1/2
Typ domu: patrový
Počet podlaží: 3
Počet nadzemních podlaží: 3
Poloha objektu: samostatný
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: dobrý
Plocha zastavěná: 112 m²
Plocha užitná: 246 m²
Plocha podlahová: 246 m²
Plocha pozemku: 1 m²
Počet bytových jednotek: 1
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 22.2.2019 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Jihočeský
Okres: Písek
Město: Záhoří

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na věci nemovité včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- budova č.p. 48 Dolní Záhoří, bydlení, stojící na pozemku parc. č. st. 188, LV 339
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 346 pro katastrální území Horní Záhoří u Písku, obec Záhoří. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek,
Celkový popis nemovité věci:
Objekt č. p. 48 je v KN evidován jako stavba pro bydlení. Objekt je zděným samostatně stojícím trvale obydleným rodinným domem se 3NP, kdy 1.NP je částečně svou severovýchodní částí zasazeno pod terénem. Dle veřejně dostupných informací dům obsahuje jeden byt, avšak s největší pravděpodobností jej lze užívat jako vícegenerační rodinný dům.
Konstrukční řešení:
Dům je proveden jako zděný. Zastřešení je provedeno sedlovou střechou a plechovou krytinou. RD je obdélníkového půdorysu. Dle zvyklostí výstavby a členění RD se znalec domnívá, že první nadzemní podlaží tvoří technické zázemí stavby, sklepy, sklady a prostor garáže. Vnější omítky jsou břizolitové. Okna v domě jsou dřevěná. Dům je dle informací dostupných k datu ocenění napojen na el. energii, veřejný vodovod a kanalizaci, avšak nemá zřízenou plynovodní přípojku. Místní šetření bylo provedeno pouze z exteriéru, ostatní konstrukce tak nebylo možno zjistit. Znalec je tak uvažuje v běžném standardu.
Stavebně technický stav:
Stavebně-technický stav odpovídá stáří a prováděné pouze základní údržbě.
Výpočet započitatelné plochy:
Orientační zastavěná plocha rodinného domu vycházející z katastrální mapy činí 112,00 m2.

Průběh elektronické aukce