Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


AUKCE Rodinný dům, k.ú. Sedlec u Libochovic, okr. Litoměřice, podíl 1/4

Vloženo: 30.1.2019 19:39 | číslo aukce: 2462

125 000 Kč

Aukce začala: 06.03.2019 10:00:00Aukce skončila: 06.03.2019 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 0S0014 / 19
Počáteční cena: 125 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 170 000,-Kč
Aukční jistina: 5 000,-Kč
Podíl: 1/4
Počet podlaží: 1
Počet nadzemních podlaží: 1
Poloha objektu: samostatný
Umístění: klidná část obce
Konstrukce budovy: smíšená
Stav objektu: špatný
Plocha zastavěná: 1141 m²
Plocha užitná: 1141 m²
Plocha podlahová: 1141 m²
Plocha pozemku: 8553 m²
Počet bytových jednotek: 1
Podkategorie: samostatný
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 26.2.2019 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Město: Sedlec

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na věci nemovité včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- pozemek parc. č. St 52 o výměře 1141 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 44 Sedlec, způsob využití: rod. dům, včetně příslušenství, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka
- pozemek parc. č. 84 o výměře 620 m2, zahrada, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek parc. č, 141/7 o výměře 3724 m2, orná půda, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek parc. č. 197/8 o výměře 250 m2, ostatní plocha, neplodná půda, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka,
- pozemek, parc. č. 198/3 o výměře 184 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka,
- pozemek parc. č. 211/3 o výměře 1122 m2, zahrada, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka, zemědělský půdní fond
- pozemek parc. č. 214 o výměře 1512 m2, zahrada, ochranné pásmo nemovité kulturní památky, památkové zóny, rezervace, nemovitá národní kulturní památka, zemědělský půdní fond
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 118 pro katastrální území Sedlec u Libochovic, obec Sedlec. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice,
Celkový popis nemovité věci:
Jedná se o samostatně stojící, přízemní rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je smíšená a její stavebně-technický stav je odpovídající nulové údržbě. Fasády domu není zateplená, nese známky opotřebení a opadává. Dům není podsklepený.
Střecha budovy je sedlová s krytinou z vláknocementové šablony. Na střeše jsou žlaby. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné plné. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po nezpevněné komunikaci.
Dům je dispozičně řešen jako 2+kk. Součástí domu je sklad s přístupem zvenku. Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné. Podlahy jsou pokryté PVC, prkny a keramickou dlažbou. V domě není sociální zařízení. WC je suché mimo dům. Na zdech jsou praskliny. Dům je nevyužívaný a neudržovaný. Dům je ve velmi špatném stavu, určen ke kompletní rekonstrukci. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny. Vytápění je lokální na tuhá paliva.

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.