Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


AUKCE Rodinný dům, Jevišovka, okr. Břeclav, podíl 1/14

Vloženo: 30.1.2019 18:58 | číslo aukce: 2460

15 000 Kč

Aukce začala: 05.03.2019 10:00:00Aukce skončila: 05.03.2019 12:00:00

Stav aukce: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 2389 D 0S0012 / 19
Počáteční cena: 15 000,-Kč
Určená cena: 25 000,-Kč
Aukční jistina: 0,-Kč
Podíl: 1/14
Termín prohlídky: Datum konání prohlídky Předmětu aukce: 21.2.2019 Prohlídka nemovitosti bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Kraj: Jihomoravský
Okres: Břeclav
Město: Jevišovka

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k aukci:
Dražební vyhláška

Popis předmětu aukce

Předmětem aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/14 na věci nemovité včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
- pozemek parcelní číslo 486 o výměře 298 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Jevišovka, č.p. 46, rodinný dům,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 95, katastrální území Jevišovka, obec Jevišovka. Nemovitosti jsou vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,

Průběh elektronické aukce

Výsledek aukce

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.