Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na pozemcích o výměře 101 881 m2 v k.ú. Kamenec a k.ú. Velké Heraltice

Vloženo: 20.12.2018 10:57 | číslo dražby: 2415

57 560 Kč

Dražba začala: 01.02.2019 11:00:00Dražba skončila: 01.02.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000569 / 2019 - 1
Počáteční cena: 57 560,-Kč
Cena stanovena znalcem: 57 560,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 28.1.2019, 11:00 hodin 2. termín dne 29.1.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS 50.0916189N, 17.7055672E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Město: Holasovice

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/216 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 882/2 - orná půda o výměře 1593 m2, pozemku parcelní číslo 883/2 - orná půda o výměře 96 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 387 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Velké Heraltice obec Velké Heraltice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/26 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 587 – lesní pozemek o výměře 433 m2, pozemku parcelní číslo 588 – lesní pozemek o výměře 543 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 69 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/72 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 552 – lesní pozemek o výměře 999 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 73 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/216 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 200/7 – lesní pozemek o výměře 999 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 114 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/72 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 568 – trvalý travní porost o výměře 8731 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 155 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/216 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 762 – ostatní plocha o výměře 150 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 156 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/26 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 586 – ostatní plocha o výměře 83 m2, pozemku parcelní číslo 760 – lesní pozemek o výměře 1615 m2, pozemku parcelní číslo 761 – lesní pozemek o výměře 216 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 157 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/216 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 512 – ostatní plocha o výměře 2240 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 160 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/72 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 551 – trvalý travní porost o výměře 183 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 170 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 2/26 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 585 – trvalý travní porost o výměře 408 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 171 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice, dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 6/216 k nemovitostem pozemku parcelní číslo 454 – orná půda o výměře 67667 m2, pozemku parcelní číslo 454 – orná půda o výměře 8641 m2, pozemku parcelní číslo 505 – trvalý travní porost o výměře 5226 m2, pozemku parcelní číslo 511 – trvalý travní porost o výměře 3019 m2, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 172 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava, pro katastrální území Kamenec, obec Holasovice.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.14137 (dražba č.2078)01.02.2019 11:12:11:6040,-Kč57 560,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.02.2019 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14137 (dražba č.2078) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 57 560,-Kč

Zveřejněno dne 01.02.2019 v 12:00:00