Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Aukce barokního zámku Krnsko okr. Mladá Boleslav s anglickým parkem 4 ha

Vloženo: 27.11.2018 15:43 | číslo aukce: 2405

15 000 000 Kč

Aukce začne: 18.12.2018 11:00:00 za 5 dní, 22 hodin, 59 minut a 30 sekund       Připojte se

Stav aukce: Připravované
Druh aukce: El. aukce
Číslo jednací: 0745 D 000054 / 18
Počáteční cena: 15 000 000,-Kč
Určená cena: 17 000 000,-Kč
Aukční jistina: 500 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 5.12.2018 od 10:00 do 10:30 2. termín 13.12.2018 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Krnsko 1, 294 31 Krnsko, GPS: 50.3805778N, 14.8506642E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3ccp Prohlídky předmětu aukce je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u Organizátora aukce na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Město: Krnsko
Ulice: Krnsko 1
GPS souradnice: 50.3805778N, 14.8506642E

Místo konání aukce:
www.realdrazby.cz

Pořadatel:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu aukce

Areál zámku se nachází na vysoké stráni nad údolím Strenického potoka, v západní časti obce Horní Krnsko. Zámek je čtyřkřídlá dvoupatrová budova, zčásti podsklepená, s vnitřním čtvercovým dvorem. Na severním barokním křídle je ve středu rizalitu polokruhový portál, nad nímž vystupuje čtyřboká věž s cibulovitou bání. Na třech stranách menšího nádvoří se zachovaly renesanční arkády na pilířích s obytným ochozem, který propojuje všechny místnosti zámku s centrálním schodištěm umístěným v jižním křídle.

V přízemí se nachází zhruba 11 místností převážně zaklenutých, původně zde byla umístěna kuchyně, jídelna a pobytové místnosti. V patře je 13 obytných místností se společným sociálním zázemím. V krovu se nachází ještě 3 pobytové místnosti a umývárna vestavěné do sedlové střechy jižního průčelí, zbytek krovu je nevyužitá půda. Jihovýchodní část objektu je podsklepená, ze zahrady přístupná z terénu.

Západním směrem od zámecké budovy se rozprostírá bývalý anglický park o rozloze cca 4 ha, zřízený na místě zasypaných příkopů bývalého opevnění tvrze. Na východní straně zámku byla v poslední době obnovena původní zámecká nádrž.

K zámku vedou dvě cesty – dnes je nejvíce používaná brána přístupná nejkratší cestou po místní komunikaci kolem rybníka ze středu obce. Hlavní brána je situovaná v ose hlavního vstupu do zámku a po stranách je zdůrazněna dvojicí barokních soch.

Užitná plocha je celkem 1 878 m2, z toho: přízemí 658 m2 (včetně chodeb), první patro 672 m2 (včetně chodeb), půda 188 m2 (včetně pokojů), sklepy cca 360 m2.

Stav předmětu aukce odpovídá stáří a zhoršené údržbě

Kritéria výběru vítěze aukce:
Vítězem aukce se stává účastník aukce, který učinil nejvyšší podání.
Nejvyšší podání nabídnuté Vítězem aukce se považuje za nabídku kupní ceny za předmět aukce, přičemž navrhovatel aukce má právo tuto nabídku odmítnout bez uvedení důvodu.
Vítěz aukce bude organizátorem aukce prokazatelně vyrozuměn o tom, zda navrhovatel aukce akceptuje jeho nabídku, a to do 3 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Způsob realizace převodu vlastnického práva a lhůta a způsob
úhrady ceny dosažené v aukci:
Pokud byla nabídka Vítěze aukce akceptována, má vítěz aukce povinnost uzavřít s navrhovatelem aukce Rezervační smlouvu na Předmět aukce, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne skončení aukce, s kupní cenou nabídnutou v aukci vítězem aukce. Vzor Rezervační smlouvy tvoří přílohu č. 1 této vyhlášky.
Nedohodnou-li se navrhovatel aukce a vítěz aukce jinak, dojde k uzavření Rezervační smlouvy, poslední den lhůty pro její uzavření, a to 2.1.2019 v 10.00 hod. na adrese Organizátora aukce KOVA Group a.s., se sídlem Praha 5, Malátova 633/12.
Cenu dosaženou v aukci je Vítěz aukce povinen uhradit ve lhůtě stanovené v Rezervační smlouvě, tj. do 45 dnů ode dne uzavření Rezervační smlouvy k rukám navrhovatele aukce. Aukční jistota, složená Vítězem aukce, se započítává na úhradu ceny dosažené v aukci.
Předání Předmětu aukce se uskuteční na základě uzavřené Kupní smlouvy a na náklady vítěze aukce.

Kontaktovat pořadatele

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické aukce

Aukce zatím nezačala