Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Nissan NV 200 1,5 dCi 81 kW Acenta Premium

Vloženo: 3.3.2021 16:14 | číslo dražby: 3030

194 000 Kč

Dražba začala: 08.04.2021 10:00:00Dražba skončila: 08.04.2021 10:47:57

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000089 / 20
Počáteční cena: 112 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 168 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1.termín 31.3.2021 od 14:00 do 14:30 2.termín 7.4.2021 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Květnového vítězství 20/83, 149 00 Praha 11 - Háje, GPS: 50.0359644N, 14.5241256E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/kerevesuse
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 4
Město: Praha 4
Ulice: Květnového vítězství 20/83
GPS souradnice: 50.0359644N, 14.5241256E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL AC KOMBI, značky: NISSAN, obchodní označení: NV200, kategorie vozidla: M1, typ: M20M, varianta: H, verze: H41, RZ: 9U0 5759, datum 1. registrace vozidla: 3.4.2017, VIN: VSKTBAM20U0145614, zdvih. objem: 1461 ccm, výkon: 81 kW, palivo: NM, typ motoru: K9K, směrnice EHS/ES: 2015/45E, počet náprav - z toho hnaných: 2 – 1 PŘEDNÍ, převodovka: MAN, barva: BÍLÁ, spojovací zařízení: A 50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 3.4.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 67 708 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava vozidla odpovídá modelu Nissan NV200 1.5 dCi 81 kW Acenta Premium.
První registrace automobilu byla na území ČR, vozidlo vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Z dokladů k vozidlu má dražebník k dispozici ORV, TP, servisní knihu.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1943/002/21.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.2140008.04.2021 10:01:01:7630,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.2144108.04.2021 10:01:27:4151 000,-Kč113 000,-Kč
Dražitel č.2143308.04.2021 10:01:46:9351 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.2147708.04.2021 10:02:04:8971 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:04:20:4413 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.2141708.04.2021 10:04:31:0611 000,-Kč119 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:05:37:5091 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.2139708.04.2021 10:06:35:9531 000,-Kč121 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:08:20:0981 000,-Kč122 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:08:47:3241 000,-Kč123 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:10:16:4441 000,-Kč124 000,-Kč
Dražitel č.2144108.04.2021 10:11:29:0371 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:14:18:5671 000,-Kč126 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:15:38:6541 000,-Kč127 000,-Kč
Dražitel č.2144108.04.2021 10:17:28:0841 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:19:19:4171 000,-Kč129 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:20:43:1271 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:22:18:6621 000,-Kč131 000,-Kč
Dražitel č.2141708.04.2021 10:23:13:5831 000,-Kč132 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:25:07:8381 000,-Kč133 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:25:43:4021 000,-Kč134 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:26:05:4013 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:26:39:3171 000,-Kč138 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:27:31:8231 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:27:38:4461 000,-Kč140 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:27:49:8061 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.2139708.04.2021 10:28:43:94610 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.2143308.04.2021 10:28:58:4301 000,-Kč152 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:29:08:3661 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:29:18:4741 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:29:37:8041 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:29:48:9001 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:30:00:2061 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:30:14:3331 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:30:30:2351 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.2139708.04.2021 10:30:43:3655 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.2143308.04.2021 10:31:07:5241 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:31:27:3531 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:31:40:8381 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.2139708.04.2021 10:31:59:7525 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:32:16:5591 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:32:34:2301 000,-Kč174 000,-Kč
Dražitel č.2143308.04.2021 10:32:46:1921 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:33:09:9081 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:33:46:8031 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:33:59:6181 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.2143308.04.2021 10:34:04:4661 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.2140008.04.2021 10:34:14:9591 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.2137308.04.2021 10:34:36:3711 000,-Kč181 000,-Kč
Dražitel č.2139708.04.2021 10:34:48:0025 000,-Kč186 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:35:05:1951 000,-Kč187 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:36:37:7121 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:38:14:9251 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.2145308.04.2021 10:40:21:8751 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:40:30:1991 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.2144108.04.2021 10:41:10:9761 000,-Kč192 000,-Kč
Dražitel č.2146808.04.2021 10:41:50:3191 000,-Kč193 000,-Kč
Dražitel č.2142908.04.2021 10:42:57:1701 000,-Kč194 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 08.04.2021 v 10:47:57

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21429 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 194 000,-Kč

Zveřejněno dne 08.04.2021 v 10:47:57