Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla FORD TRANSIT Kombi Van 260 SWB, odpočet DPH

Vloženo: 26.10.2020 15:47 | číslo dražby: 2989

102 700 Kč

Dražba začne: 03.12.2020 10:00:00 za 3 dny, 23 hodin, 1 minutu a 53 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000065 / 20
Počáteční cena: 102 700,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 154 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 25.11.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 1.12.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Pavlík, Pražákova 512/52, 619 00 Brno, GPS: 49.1664217N, 16.6034411E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/2mrPe. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Pokud vlastník nebo osoba s dispozičním oprávněním k předmětu dražby neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Brno-město
Město: Brno
Ulice: Pražákova 512/52
GPS souradnice: 49.1664217N, 16.6034411E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL, značky: FORD, obchodní označení: TRANSIT 260S, kategorie vozidla: N1, typ: FAF6, varianta: DRFB1A, verze: A3, RZ: 4M94579, datum 1. registrace vozidla: 13.6.2013, VIN: WF0XXXTTFXDJ60954, zdvih. objem: 2 198 ccm, výkon: 74 kW, palivo: NM, typ motoru: RDFB, směrnice EHS/ES: 566/2011I, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: MADRÁ BLAZER, karoserie: SKŘÍŇOVÁ, spojovací zařízení: TŘÍDA A50X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 6.6.2017, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 161 081 km, skutečný stav km není znám;
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě FORD TRANSIT Kombi Van 260 SWB.
Rozvor: 2 993 mm
Celková délka: 4 965 mm
Celková výška: 1 997 mm
Celková šířka: 1 974 mm
Provozní hmotnost: 1 736 – 1890 kg
Povolení hmotnost: 2 625 kg
Rozměry ložné plochy: d: 2 582 mm š: 1 762 mm
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlo vykazuje poškození předního nárazníku, zadní stěny vč. nárazníku, koroze obou prahů, laku (provozní oděrky typu důlky a škrábance). RZ a VTP je v depozitu.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 194/2/2020.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala