Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozidla Mitsubishi Outlander Intense 2.0 DI-D

Vloženo: 15.10.2020 16:46 | číslo dražby: 2985

35 000 Kč

Dražba začne: 19.11.2020 10:00:00 za 26 dní, 0 hodin, 43 minut a 35 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000055 / 20
Počáteční cena: 35 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 52 500,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 11.11.2020 od 14:00 do 14:30 2. termín 18.11.2020 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568008N, 14.4094208E, odkaz na mapy: https://mapy.cz/s/kuderatafo. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568008N, 14.4094208E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: MITSUBISHI, obchodní označení: OUTLANDER CW8WXJHJZLA, kategorie vozidla: M1, typ: BSY, varianta: CB821, verze: AAAAA6A5B, RZ: 4P99501, datum 1. registrace vozidla: 27.9.2009, VIN: JMBXJCW8W9F501646, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 103 kW, palivo: NM, typ motoru: BSY, směrnice EHS/ES: 2003/76B, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERNÁ METALÍZA, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: NENÍ PLATNÁ, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 397 873 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu odpovídá modelové řadě Mitsubishi Outlander Intense 2.0 DI-D
První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Vozidlu chybí přední RZ a je nepojízdné. Dle diagnostiky je přeskočený rozvodový řemen. Vozidlo má nefunkční akumulátor a deformovaný přední nárazník. Nutná celková kontrola a oprava el. výstroje.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1931/026/20.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 500 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala