Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávka za Obcí Němčičky, IČ 00283401, ve výši 336 044,- Kč

Vloženo: 9.9.2020 10:43 | číslo dražby: 2959

99 000 Kč

Stav dražby: Ukončené - upuštěno od dražby
Číslo jednací: 1297 D 000633 / 2020 - 1
Počáteční cena: 99 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 99 000,-Kč
Dražební jistina: 10 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 1.10.2020, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E). Dražebník je oprávněn před zahájením prohlídky předmětu dražby požadovat prokázání totožnosti zájemců.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pohledávka ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele za dlužníkem Obec Němčičky, IČ 00283401, se sídlem Němčičky 221, 691 07 Němčičky, s veškerým právním příslušenstvím a součástmi ve výši 336.044 Kč.

Pohledávka navrhovatele je předmětem soudního sporu - žaloby vedené u Okresního soudu v Břeclavi, spor je veden pod spisovou značkou č.j. 11 C 71/2020, ve sporu nebylo doposud rozhodnuto

Průběh elektronické dražby