Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávka za dlužníkem Michal Hroz ve výši 2 870 435,- Kč

Vloženo: 9.3.2020 10:30 | číslo dražby: 2788

28 700 Kč

Dražba začne: 09.04.2020 11:00:00 za 4 dny, 10 hodin, 56 minut a 9 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 1297 D 000616 / 2020 - 1
Počáteční cena: 28 700,-Kč
Určená cena: 28 700,-Kč
Dražební jistina: 5 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Výše pohledávky - jistina:
Výše pohledávky - příslušenství:
Titul - vznik pohledávky:
Datum vzniku pohledávky - splatnost:
Exekuční titul:
Insolvenční řízení:
Zajištění:
Termín prohlídky: 1. termín dne 2.4.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50.0916189N, 17.7055672E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pohledávka ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele za dlužníkem Hroz Michal, Prostřední mlýn 59, 751 31 Týn nad Bečvou, nar. 22.7.1973, s veškerým právním příslušenstvím a součástmi ve výši 2.870.435 Kč.

Pohledávka navrhovatele je přiznána pravomocným soudním rozhodnutím – rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, č.j. 30 Cm 6/2015 ze dne 17.6.2015, kterým byla dlužníkovi stanovena povinnost uhradit žalobci – navrhovateli dražby – částku ve výši 3,351.839,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku s povinností uhradit náklady řízení ve výši 5.796 Kč ve stejné lhůtě. Rozsudek nabyl právní moci ke dni 17.7.2015 a je ke dni 21.7.2015 vykonatelný. Dlužník ke dni podpisu této smlouvy uhradil na tuto pohledávku částku 487.200 Kč.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala