Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávka za dlužníkem Michal Hroz ve výši 2 870 435,- Kč

Vloženo: 9.3.2020 10:30 | číslo dražby: 2788

80 000 Kč

Dražba začala: 09.04.2020 11:00:00Dražba skončila: 09.04.2020 12:28:28

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000616 / 2020 - 1
Počáteční cena: 28 700,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Určená cena: 28 700,-Kč
Dražební jistina: 5 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 2.4.2019, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláře dražebníka Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, kraj Moravskoslezský, I.NP podlaží budovy (GPS 50.0916189N, 17.7055672E).
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je pohledávka ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele za dlužníkem Hroz Michal, Prostřední mlýn 59, 751 31 Týn nad Bečvou, nar. 22.7.1973, s veškerým právním příslušenstvím a součástmi ve výši 2.870.435 Kč.

Pohledávka navrhovatele je přiznána pravomocným soudním rozhodnutím – rozsudkem Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, č.j. 30 Cm 6/2015 ze dne 17.6.2015, kterým byla dlužníkovi stanovena povinnost uhradit žalobci – navrhovateli dražby – částku ve výši 3,351.839,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku s povinností uhradit náklady řízení ve výši 5.796 Kč ve stejné lhůtě. Rozsudek nabyl právní moci ke dni 17.7.2015 a je ke dni 21.7.2015 vykonatelný. Dlužník ke dni podpisu této smlouvy uhradil na tuto pohledávku částku 487.200 Kč.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.18640 (dražba č.2443)09.04.2020 11:04:18:7110,-Kč28 700,-Kč
Dražitel č.18997 (dražba č.2443)09.04.2020 11:08:51:1531 300,-Kč30 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 11:29:03:5965 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 11:58:21:4201 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 11:58:57:3521 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:03:48:5631 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 12:04:08:7281 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:05:58:5146 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.18640 (dražba č.2443)09.04.2020 12:06:42:3261 000,-Kč46 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:09:08:1474 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 12:10:04:87610 000,-Kč60 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:10:43:9115 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.18640 (dražba č.2443)09.04.2020 12:14:02:4311 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:14:58:4794 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 12:19:58:2081 000,-Kč71 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:20:17:2824 000,-Kč75 000,-Kč
Dražitel č.19019 (dražba č.2443)09.04.2020 12:22:49:7371 000,-Kč76 000,-Kč
Dražitel č.18634 (dražba č.2443)09.04.2020 12:23:28:2114 000,-Kč80 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 09.04.2020 v 12:28:28

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.18634 (dražba č.2443) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 80 000,-Kč

Zveřejněno dne 09.04.2020 v 12:28:28