Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Pohledávka za dlužníkem Lucky Money a.s., IČ 27205746, ve výši 4 260 000,- Kč

Vloženo: 30.1.2020 17:11 | číslo dražby: 2770

3 990 000 Kč

Dražba začala: 03.03.2020 10:00:00Dražba skončila: 03.03.2020 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Druh dražby: Nedobrovolná
Číslo jednací: 2389 D 000003 / 20
Počáteční cena: 3 990 000,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 4 260 000,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
Výše pohledávky - jistina: 4260000 Kč
Titul - vznik pohledávky: uznání dluhu
Pohledávka v soudním řízení: 1
Termín prohlídky: I. Termín – 13.2.2020 v 10:00 hod Prohlídka bude organizována pouze po předchozí registraci k prohlídce, a to nejpozději 1 týden před termínem konání prohlídky, na tel. 773 369 490.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem aukce je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-
Pohledávka ve vlastnictví navrhovatele za dlužníkem Lucky Money a.s., se sídlem K výtopně 1224, Zbraslav, 156 00 Praha, IČ 27205746, s veškerým právním příslušenstvím a součástmi ve výši 4,260 000,- Kč. Společnsot Lucky Money a.s. je provozovatel RebuyStars kasín. Součástí pohledávky je úrok 10% ročně od 30.10.2019. Pohledávka je soudně vymáhána a dobytná v celé výši. Případným zájemcům po prokázání totožnosti na portále realdrazby.cz a připojení se k dražbě budou poskytnuty podklady dokladající dobytnost pohledávky a veškerá dokumentace

vše dále označováno jen jako „předmět aukce“.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.