Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu Seat Ateca 1.6 TDI 85 kW Excelence

Vloženo: 2.12.2019 16:08 | číslo dražby: 2739

90 000 Kč

Dražba začne: 18.12.2019 11:00:00 za 10 dní, 9 hodin, 45 minut a 6 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000140 / 19
Počáteční cena: 90 000,-Kč
Určená cena: 420 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 10.12.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 12.12.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Sema Cars, Žalanského 22/52, Řepy, 163 00 Praha 6, GPS: 50.0694928N, 14.2973439E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/memofobunu. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací na tel. 725 868 100, nebo email info@drazby.cz.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 6
Město: Praha 6
Ulice: Žalanského 22/52
GPS souradnice: 50.0694928N, 14.2973439E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: SEAT, obchodní označení: ATECA, kategorie vozidla: M1, typ: 5FP, varianta: XDDYAXO, verze: FM6SFM62S0337MMVL61, RZ: -, datum 1. registrace vozidla: 2/2017, VIN: VSSZZZ5FZH6545325, zdvih. objem: 1 598 ccm, výkon: 85 kW, palivo: NM, EURO 6, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁL, barva: ŠEDÁ, karoserie: KOMBI SEDAN, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 25.2.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 174 327 km,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu Seat Ateca 1.6 TDI 85 kW Excelence.

První registrace vozidla byla v Holandsku, nyní německý TP č. GH400119. Stav vozidla odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Poškození: Přední kapota a přední nárazník vykazuje poškození od kamínků. Víko kufru, levý střešní nosič, a levé zadní kolo mají škrábance.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala