Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 110kW Style 4x4, r.v.2015, odpočet DPH

Vloženo: 8.11.2019 12:32 | číslo dražby: 2718

355 000 Kč

Dražba začala: 12.12.2019 10:00:00Dražba skončila: 12.12.2019 10:51:56

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000115 / 19
Počáteční cena: 205 600,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 380 300,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 25.11.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 9.12.2019 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: SUPERB, kategorie vozidla: M1, typ: 3T, varianta: AADFEAX, verze: NAM6AM62Q, RZ: 1BI8070, datum 1. registrace vozidla: 7.12.2015, VIN: TMBCH7NP4G7038272, zdvih. objem: 1 968 ccm, výkon: 110 kW, palivo: NM, typ motoru: DFE, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ŠEDÁ, karoserie: AA SEDAN, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 7.12.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 108 270 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava automobilu odpovídá modelu ŠKODA SUPERB 2.0 TDI 110kW Style 4x4.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1902/039/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.


Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1759812.12.2019 10:00:26:0450,-Kč205 600,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:00:51:5823 000,-Kč208 600,-Kč
Dražitel č.1751812.12.2019 10:01:53:6613 000,-Kč211 600,-Kč
Dražitel č.1753412.12.2019 10:02:19:1573 000,-Kč214 600,-Kč
Dražitel č.1751812.12.2019 10:02:32:1723 000,-Kč217 600,-Kč
Dražitel č.1798912.12.2019 10:02:49:96120 000,-Kč237 600,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:03:13:5503 000,-Kč240 600,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:03:40:7423 000,-Kč243 600,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:04:33:8183 000,-Kč246 600,-Kč
Dražitel č.1753412.12.2019 10:05:06:1553 000,-Kč249 600,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:05:40:8823 000,-Kč252 600,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:07:47:1197 400,-Kč260 000,-Kč
Dražitel č.1753412.12.2019 10:08:41:6673 000,-Kč263 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:09:02:6783 000,-Kč266 000,-Kč
Dražitel č.1786812.12.2019 10:09:14:7415 000,-Kč271 000,-Kč
Dražitel č.1773012.12.2019 10:09:34:7713 000,-Kč274 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:09:59:3613 000,-Kč277 000,-Kč
Dražitel č.1753412.12.2019 10:10:42:4163 000,-Kč280 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:11:41:6253 000,-Kč283 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:12:44:2193 000,-Kč286 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:13:19:5913 000,-Kč289 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:13:45:0913 000,-Kč292 000,-Kč
Dražitel č.1753412.12.2019 10:14:06:3353 000,-Kč295 000,-Kč
Dražitel č.1751812.12.2019 10:14:19:4953 000,-Kč298 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:15:15:0713 000,-Kč301 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:15:29:3003 000,-Kč304 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:15:56:8143 000,-Kč307 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:16:30:8863 000,-Kč310 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:17:27:7743 000,-Kč313 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:18:33:1113 000,-Kč316 000,-Kč
Dražitel č.1753112.12.2019 10:19:32:5063 000,-Kč319 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:20:05:6323 000,-Kč322 000,-Kč
Dražitel č.1747112.12.2019 10:20:59:3393 000,-Kč325 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:21:40:0493 000,-Kč328 000,-Kč
Dražitel č.1753112.12.2019 10:23:33:0883 000,-Kč331 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:25:04:5513 000,-Kč334 000,-Kč
Dražitel č.1759812.12.2019 10:27:40:2063 000,-Kč337 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:29:08:3203 000,-Kč340 000,-Kč
Dražitel č.1759812.12.2019 10:30:33:2323 000,-Kč343 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:35:19:0083 000,-Kč346 000,-Kč
Dražitel č.1759812.12.2019 10:37:31:9633 000,-Kč349 000,-Kč
Dražitel č.1758312.12.2019 10:42:24:6783 000,-Kč352 000,-Kč
Dražitel č.1759812.12.2019 10:46:56:9383 000,-Kč355 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 12.12.2019 v 10:51:56

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.17598 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 355 000,-Kč

Zveřejněno dne 12.12.2019 v 10:51:56