Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba vozu ŠKODA FABIA 1.2 TSI 66 kW Style, r.v. 2017, odpočet DPH

Vloženo: 27.9.2019 18:04 | číslo dražby: 2693

201 000 Kč

Dražba začala: 31.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 31.10.2019 11:01:39

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000102 / 19
Počáteční cena: 80 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 175 700,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 23.10.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 29.10.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: ŠKODA, obchodní označení: FABIA, kategorie vozidla: M1, typ: 5J, varianta: ABCJZCX01, verze: NFM5FM52T, RZ: 6AD1187, datum 1. registrace vozidla: 10.4.2017, VIN: TMBEM6NJ4HZ099458, zdvih. objem: 1 197 ccm, výkon: 66 kW, palivo: BA, typ motoru: CZJ, směrnice EHS/ES: 136 / 2014 W, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERNÁ, karoserie: AB HATCHBACK, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 10.4.2021, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 48 892 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Výbava vozidla odpovídá modelu ŠKODA FABIA 1.2 TSI 66 kW Style.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 1876/013/19.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1738831.10.2019 10:01:01:8232 000,-Kč82 000,-Kč
Dražitel č.1682031.10.2019 10:01:20:7212 000,-Kč84 000,-Kč
Dražitel č.1685231.10.2019 10:01:45:9332 000,-Kč86 000,-Kč
Dražitel č.1726731.10.2019 10:02:08:7862 000,-Kč88 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:02:34:0702 000,-Kč90 000,-Kč
Dražitel č.1703531.10.2019 10:03:17:86820 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.1728831.10.2019 10:03:57:2572 000,-Kč112 000,-Kč
Dražitel č.1726431.10.2019 10:04:15:2872 000,-Kč114 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:04:28:9282 000,-Kč116 000,-Kč
Dražitel č.1719331.10.2019 10:04:38:7382 000,-Kč118 000,-Kč
Dražitel č.1726431.10.2019 10:05:35:9222 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.1728831.10.2019 10:05:56:2928 000,-Kč128 000,-Kč
Dražitel č.1703531.10.2019 10:06:37:1082 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:07:34:8835 000,-Kč135 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:09:45:6152 000,-Kč137 000,-Kč
Dražitel č.1719331.10.2019 10:10:16:0622 000,-Kč139 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:13:43:0672 000,-Kč141 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:15:13:5652 000,-Kč143 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:22:44:3155 000,-Kč148 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:24:12:1052 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.1730331.10.2019 10:24:53:6341 000,-Kč151 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:25:28:1442 000,-Kč153 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:26:07:2251 000,-Kč154 000,-Kč
Dražitel č.1689131.10.2019 10:27:15:2231 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:27:45:1951 000,-Kč156 000,-Kč
Dražitel č.1726531.10.2019 10:28:53:4821 000,-Kč157 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:29:24:3401 000,-Kč158 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:29:40:2091 000,-Kč159 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:29:54:9081 000,-Kč160 000,-Kč
Dražitel č.1728831.10.2019 10:30:42:6681 000,-Kč161 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:31:00:9741 000,-Kč162 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:31:39:2441 000,-Kč163 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:31:51:6231 000,-Kč164 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:32:50:2231 000,-Kč165 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:33:59:7911 000,-Kč166 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:34:12:9691 000,-Kč167 000,-Kč
Dražitel č.1703931.10.2019 10:34:36:6853 000,-Kč170 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:35:47:5271 000,-Kč171 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:37:05:9271 000,-Kč172 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:37:57:8961 000,-Kč173 000,-Kč
Dražitel č.1703931.10.2019 10:38:24:1642 000,-Kč175 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:39:49:2381 000,-Kč176 000,-Kč
Dražitel č.1739931.10.2019 10:40:43:5261 000,-Kč177 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:41:32:8021 000,-Kč178 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:42:55:4621 000,-Kč179 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:43:20:9211 000,-Kč180 000,-Kč
Dražitel č.1703931.10.2019 10:44:08:1432 000,-Kč182 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:44:55:6601 000,-Kč183 000,-Kč
Dražitel č.1695131.10.2019 10:45:38:8005 000,-Kč188 000,-Kč
Dražitel č.1724031.10.2019 10:47:27:5471 000,-Kč189 000,-Kč
Dražitel č.1695131.10.2019 10:50:07:2041 000,-Kč190 000,-Kč
Dražitel č.1681731.10.2019 10:51:04:4241 000,-Kč191 000,-Kč
Dražitel č.1695131.10.2019 10:52:15:4059 000,-Kč200 000,-Kč
Dražitel č.1697431.10.2019 10:56:39:5061 000,-Kč201 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 31.10.2019 v 11:01:39

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16974 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 201 000,-Kč

Zveřejněno dne 31.10.2019 v 11:01:39