Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Opakovaná dražba nákladního chladírenského vozidla Avia D 90 L, odpočet DPH

Vloženo: 6.9.2019 15:47 | číslo dražby: 2668

64 100 Kč

Dražba začala: 01.10.2019 10:00:00Dražba skončila: 01.10.2019 11:04:54

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000108 / 19
Počáteční cena: 33 100,-Kč
Cena stanovena znalcem: 99 220,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 25.9.2019 od 14:00 do 14:30 2. termín 30.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E. Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín. Více informací u dražebníka na tel 257 313 330, nebo email info@drazby.cz. Automobil si je možné v rámci placených služeb nechat prohlédnout technikem v Autocentru Stehlík s.r.o.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý NÁKLADNÍ AUTOMOBIL SKŘÍŇOVÝ, značky: AVIA, kategorie vozidla: N2, typ: D90, varianta: L, verze: -, RZ: 1E5 35 23, datum 1. registrace vozidla: 31.7.2003, VIN: TNAA2L0003A002904, zdvih. objem: 3992 ccm, výkon: 107 kW, palivo: NM, typ motoru: ISBE 150 30, směrnice EHS/ES: 2001, počet náprav - z toho hnaných: 2-1, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ZELENÁ, karoserie: NÁKLADNÍ IZOTERMICKÁ SKŘÍŇ KAT. N2, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 13.6.2018, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 504 701 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava automobilu Avia D 90 L.:
izotermická skříň Hacar BOX 26, 26.9 m3, chladírenský agregát, Carrier Xarios s vnějším elektrickým napájením, střešní spoiler kabiny Pony Fantasy, boční, zábrany, EURO 3, bez klimatizace kabiny

Technické parametry:
Rozvor: 3 900 mm
Celková délka: 7 640 mm
Celková výška: 3 480 mm
Celková šířka: 2 300 mm
Provozní hmotnost: 4 520 kg
Povolení hmotnost: 9 000 kg

Závady:
Při svozu vozu na místo prohlídky byla zjištěna závada na brzdné soustavě.

První registrace automobilu byla na území ČR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 2776/112/2019

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost. Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka. Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1646501.10.2019 10:10:23:6060,-Kč33 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:11:42:8662 000,-Kč35 100,-Kč
Dražitel č.1667201.10.2019 10:23:25:6161 000,-Kč36 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:25:03:9921 000,-Kč37 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:26:17:1631 000,-Kč38 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:27:11:0691 000,-Kč39 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:27:51:2311 000,-Kč40 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:28:25:4151 000,-Kč41 100,-Kč
Dražitel č.1668501.10.2019 10:29:41:7741 000,-Kč42 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:30:08:2141 000,-Kč43 100,-Kč
Dražitel č.1667201.10.2019 10:30:29:23810 000,-Kč53 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:31:05:9071 000,-Kč54 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:33:59:8701 000,-Kč55 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:37:51:5261 000,-Kč56 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:39:24:4571 000,-Kč57 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:40:42:0501 000,-Kč58 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:43:55:4721 000,-Kč59 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:44:45:7091 000,-Kč60 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:49:33:0641 000,-Kč61 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:54:04:0581 000,-Kč62 100,-Kč
Dražitel č.1677101.10.2019 10:59:01:5841 000,-Kč63 100,-Kč
Dražitel č.1664301.10.2019 10:59:54:0691 000,-Kč64 100,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.10.2019 v 11:04:54

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.16643 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 64 100,-Kč

Zveřejněno dne 01.10.2019 v 11:04:54