Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba spec. vozidla TATRA 148 PP MPT 27-1 SUB, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 13:58 | číslo dražby: 2642

46 600 Kč

Dražba začne: 10.09.2019 10:00:00 za 17 dní, 4 hodiny, 19 minut a 35 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000042 / 19
Počáteční cena: 46 600,-Kč
Cena stanovena znalcem: 93 200,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Hodonín

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý SPECIÁLNÍ AUTIMOBIL, značky: TATRA, obchodní označení: 148 PP MPT 27 – 1 SUB, kategorie vozidla: SS, typ: T 148 P, RZ: 2AP 1108, datum 1. registrace vozidla: 1978, VIN: 52339-37, zdvih. objem: 12 667 ccm, výkon: 157 kW, palivo: NM, typ motoru: T2-928-15, směrnice EHS/ES: -, počet náprav - z toho hnaných: 3-3, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: MODRÁ/ORANŽOVÁ, karoserie: SPECIÁLNÍ PLOŠINA, spojovací zařízení: -, počet míst k sezení: 3, STK platná do: 27.7.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 10 649 km, skutečný stav km není znám,
(dále jen „předmět dražby“).
Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický stav jednotlivých skupin spec. vozidla TATRA 148 PP MPT 27-1 SUB:
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní nápravy hnací: provozní opotřebení, netěsnost, únik maziva.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení, netěsnost, únik maziva.
Kabina: provozní opotřebení, koroze.
Rám s příslušenstvím: částečná povrchová koroze rámu, příslušenství provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a oprava.
Výbava: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Montážní plošina MPT 27 – 1, hydraulika netěsnost, povrchová koroze, funkčnost neověřena.
Neplatná revize zvedacího zařízení.
Počet odpracovaných hodin nelze zjistit.
Vadné akumulátory.

První registrace automobilu byla na území ČSR, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3062/59/2019
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala