Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru ZETOR Proxima Plus 8541, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 12:46 | číslo dražby: 2640

136 650 Kč

Dražba začne: 10.09.2019 10:00:00 za 17 dní, 4 hodiny, 23 minut a 49 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000038 / 19
Počáteční cena: 136 650,-Kč
Cena stanovena znalcem: 273 300,-Kč
Dražební jistina: 30 000,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 2. termín 4.9.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý KOLOVÝ TRAKTOR, značky: ZETOR, obchodní označení: 8541 PROXIMA PLUS, kategorie vozidla: T1, typ: PROXIMA PLUS, varianta: 8541, verze: -, RZ: A008713, datum 1. registrace vozidla: 24.9.2007, VIN: S854101238J, zdvih. objem: 4 156 ccm, výkon: 60 kW, palivo: NM, typ motoru: Z 1204, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, karoserie: BEZPEČNOSTNÍ KABINA UBK 10541, spojovací zařízení: ZADNÍ TBZ KAT. 2, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 14.1.2020, přečtený stav počítadla motohodin: 6 212 MH, skutečný stav MH není znám,(dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický popis stavu jednotlivých skupin traktoru ZETOR Proxima Plus 8541:
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní opotřebení.
Přední náprava hnací a řízení: provozní opotřebení.
Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. řízení: provozní opotřebení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačky: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný.
Hydraulika, závěsy: provozní opotřebení.
Závaží: možná kombinace přídavných závaží.
Vadný akumulátor.
Rozvor: 2 328 mm
Celková délka: 4 827mm
Celková výška: 2 740 mm
Celková šířka: 2 310 mm
Provozní hmotnost: 4 054 – 5 170 kg
Povolení hmotnost: 6 000 kg

První registrace traktoru byla na území ČR, traktor vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 3059/56/2019.
Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala