Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba kolového traktoru ZETOR 7745, odpočet DPH

Vloženo: 2.8.2019 10:41 | číslo dražby: 2637

252 250 Kč

Dražba začala: 20.08.2019 10:00:00Dražba skončila: 20.08.2019 10:50:51

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000040 / 19
Počáteční cena: 37 250,-Kč
Minimální příhoz: 2 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 74 500,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 15.8.2019 od 10:00 do 10:30 Místo prohlídky je na adrese: Horní huť 419, 696 03 Dubňany, okres Hodonín, GPS: 48.9280864N, 17.0881461E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3wUnJ
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihomoravský
Okres: Hodonín
Město: Dubňany

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý ZEMĚDĚLSKÝ TRAKTOR KOLOVÝ, značky: ZETOR 7745, kategorie vozidla: T1, typ: 7745, RZ: A008771, datum 1. registrace vozidla: 19.12.1988, VIN: 11370, zdvih. objem: 3 922 ccm, výkon: 50 kW, palivo: NM, typ motoru: Z 7701, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: MANUÁLNÍ, barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ, spojovací zařízení: ETÁŽOVÝ ZÁVĚS S AUTOMATICKOU HUBICÍ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 27.1.2018, přečtený stav počítadla motohodin: 2 095 MH, skutečný stav mh není znám (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Technický popis stavu jednotlivých skupin traktoru ZETOR 7745:
Rozvor: 2 222 mm
Celková délka: 3 780 mm
Celková výška: 2 737 mm
Celková šířka: 1 980 mm
Provozní hmotnost: 3 860 kg
Povolení hmotnost: 5 600 kg
Motor a příslušenstvím: původní, provozní opotřebení, netěsnost.
Spojka: provozní opotřebení.
Převodovka a zadní náprava hnací: provozní vůle v převodech.
Přední náprava hnací a řízení: provozní vůle v převodu a mechanismu řízení.
Kabina, ochranný rám, zasklení: provozní opotřebení.
Přední náprava + mech. Řízení: provozní vůle převodu a mechan. řízení, vůle v uložení a zavěšení.
Brzdová soustava: nutná celková revize a případná oprava.
Výbava včetně karotáže, blatníků, elektroinstalace, sedačka: provozní opotřebení.
Lak: nejednotný a zašlý.
Hydraulika, závěsy. Závaží: provozní opotřebení.
Uvedený typ vozidla se jako nový již nevyrábí.
Prošlá technická prohlídka, traktor nezpůsobilý k provozu na pozemních komunikacích!

První registrace traktoru byla na území ČR, traktor vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č.3058/55/2019

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost.
Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 7 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka.Pokud tato překročí částku 200 000,00 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000,00 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1575220.08.2019 10:00:21:4150,-Kč37 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:00:54:4972 000,-Kč39 250,-Kč
Dražitel č.1589720.08.2019 10:01:10:8382 000,-Kč41 250,-Kč
Dražitel č.1587920.08.2019 10:01:35:3722 000,-Kč43 250,-Kč
Dražitel č.1579520.08.2019 10:01:52:6312 000,-Kč45 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:02:04:3622 000,-Kč47 250,-Kč
Dražitel č.1589720.08.2019 10:02:19:7432 000,-Kč49 250,-Kč
Dražitel č.1587920.08.2019 10:02:30:3082 000,-Kč51 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:02:39:2952 000,-Kč53 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:02:55:2412 000,-Kč55 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:03:15:6922 000,-Kč57 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:03:30:6242 000,-Kč59 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:03:42:8472 000,-Kč61 250,-Kč
Dražitel č.1600120.08.2019 10:03:54:1642 000,-Kč63 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:04:01:2982 000,-Kč65 250,-Kč
Dražitel č.1574920.08.2019 10:04:21:5102 000,-Kč67 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:04:31:6602 000,-Kč69 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:04:43:0922 000,-Kč71 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:04:50:4242 000,-Kč73 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:05:04:4022 000,-Kč75 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:05:15:1123 000,-Kč78 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:05:30:35210 000,-Kč88 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:05:42:7132 000,-Kč90 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:05:57:84112 000,-Kč102 250,-Kč
Dražitel č.1589720.08.2019 10:06:12:0582 000,-Kč104 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:06:21:5312 000,-Kč106 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:06:34:0372 000,-Kč108 250,-Kč
Dražitel č.1595620.08.2019 10:06:50:6292 000,-Kč110 250,-Kč
Dražitel č.1607220.08.2019 10:07:02:1462 000,-Kč112 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:07:14:9672 000,-Kč114 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:07:34:2382 000,-Kč116 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:07:44:1972 000,-Kč118 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:08:07:04410 000,-Kč128 250,-Kč
Dražitel č.1585720.08.2019 10:08:21:9182 000,-Kč130 250,-Kč
Dražitel č.1587920.08.2019 10:08:34:8132 000,-Kč132 250,-Kč
Dražitel č.1598720.08.2019 10:08:43:2342 000,-Kč134 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:08:54:3982 000,-Kč136 250,-Kč
Dražitel č.1595620.08.2019 10:09:13:9592 000,-Kč138 250,-Kč
Dražitel č.1588920.08.2019 10:09:27:7392 000,-Kč140 250,-Kč
Dražitel č.1589120.08.2019 10:09:37:1802 000,-Kč142 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:09:46:0682 000,-Kč144 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:10:05:8512 000,-Kč146 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:10:17:4092 000,-Kč148 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:10:33:3122 000,-Kč150 250,-Kč
Dražitel č.1582920.08.2019 10:10:48:5472 000,-Kč152 250,-Kč
Dražitel č.1574920.08.2019 10:11:09:5722 000,-Kč154 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:11:18:0422 000,-Kč156 250,-Kč
Dražitel č.1598720.08.2019 10:11:34:1932 000,-Kč158 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:12:02:28210 000,-Kč168 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:12:22:7982 000,-Kč170 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:13:06:9132 000,-Kč172 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:13:29:9272 000,-Kč174 250,-Kč
Dražitel č.1575220.08.2019 10:14:29:3972 000,-Kč176 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:14:55:0412 000,-Kč178 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:16:12:5782 000,-Kč180 250,-Kč
Dražitel č.1594420.08.2019 10:17:37:2322 000,-Kč182 250,-Kč
Dražitel č.1574920.08.2019 10:17:54:1412 000,-Kč184 250,-Kč
Dražitel č.1589820.08.2019 10:19:07:32010 000,-Kč194 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:20:19:1032 000,-Kč196 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:21:45:7782 000,-Kč198 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:22:00:4462 000,-Kč200 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:23:32:4422 000,-Kč202 250,-Kč
Dražitel č.1595120.08.2019 10:24:13:2562 000,-Kč204 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:25:11:8932 000,-Kč206 250,-Kč
Dražitel č.1602120.08.2019 10:25:42:6482 000,-Kč208 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:26:18:3782 000,-Kč210 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:27:56:9872 000,-Kč212 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:28:22:0102 000,-Kč214 250,-Kč
Dražitel č.1603520.08.2019 10:28:50:47610 000,-Kč224 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:30:19:4752 000,-Kč226 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:31:23:5152 000,-Kč228 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:32:26:6242 000,-Kč230 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:33:48:1662 000,-Kč232 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:34:19:2392 000,-Kč234 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:35:16:6152 000,-Kč236 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:35:48:4092 000,-Kč238 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:36:15:9432 000,-Kč240 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:37:03:3572 000,-Kč242 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:38:07:2402 000,-Kč244 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:38:49:2072 000,-Kč246 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:40:23:5552 000,-Kč248 250,-Kč
Dražitel č.1575720.08.2019 10:41:11:4192 000,-Kč250 250,-Kč
Dražitel č.1582820.08.2019 10:45:51:0332 000,-Kč252 250,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 20.08.2019 v 10:50:51

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15828 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 252 250,-Kč

Zveřejněno dne 20.08.2019 v 10:50:51