Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru New Holland TD5.85, 4,5MH, r.v. 2017 odpočet DPH

Vloženo: 27.6.2019 11:49 | číslo dražby: 2603

620 000 Kč

Dražba začala: 30.07.2019 10:00:00Dražba skončila: 30.07.2019 10:44:32

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000057 / 19
Počáteční cena: 95 000,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 425 000,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 19.7.2019 od 15:00 do 15:30 2. termín 26.7.2019 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Líšný 6, 468 22 Líšný, areál firmy Liglass a.s. GPS: 50.6500211N, 15.2126856E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3ufwh.
Registrace dražitelů s předkupním právem: NE
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý traktor KOLOVÝ, značky: NEW HOLLAND, obchodní označení: TD5.85, kategorie vozidla: T2A, typ: LR, varianta: LRAC4B, verze: KAB./4WD/40KMH, RZ: -, datum 1. registrace vozidla: -, VIN: HLRTD585VJLR00737, zdvih. objem: 3387 ccm, výkon: 63 kW, palivo: NAFTA, typ motoru: -, směrnice EHS/ES: 2000/25/EG; ST3B:KAT.N, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUT., barva: MODRÁ, počet míst k sezení: 2, STK platná do: -, přečtený stav počítadla motohodin: 4,5 MH, skutečný stav motohodin není znám.
(dále jen „předmět dražby“)

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Mimořádná výbava traktoru New Holland TD5.85:
tříbodový závěs TZB3, výstupní hnací hřídel.
Technické parametry:
Rozměr pneu: přední 380/70 R 24, zadní 480/70 R34
Max. rychlost: 40 km
Celková délka: 4080 – 4175 mm
Celková šířka: 2450 – 2550 mm
Celková výška: 2640 – 2810 mm
Závady: motor lze nastartovat, ale ihned po startu uniká prasklinou bloku motoru a spodního krytu motoru velké množství oleje. Při volnoběžných otáčkách motoru odhadem 100 ml oleje za minutu. Nutná výměna bloku motoru, případně polomotoru. Prasklina motoru. Traktor má po pádu mírně ohnutý a deformovaný výfuk + prasklé sklo pravého zpětného zrcátka. Ostatní skupiny jsou v bezvadném stavu, jelikož se jedná o nový nepoužitý stroj.

Traktor dosud není registrován v registru vozidel, COC certifikáty k dispozici, vozidlo vyžaduje opravu motoru. Stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů. Bližší specifikace je uvedena ve vypracovaném odborném posudku ze dne 18.6.2019 č. TK 54/2019.

Omezení váznoucí na předmětu dražby s vlivem na jeho cenu:
Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Upozornění dražebníka:
Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací.
Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.
Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.
Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.
Při úhradě ceny dosažené vydražením a odměny dražebníka bankovním převodem či vkladem v hotovosti na bankovní účet dražebníka č. účtu: 115-8345820297/0100, uvede vydražitel variabilní symbol platby, kterým je „IČ“ u právnických osob, „datum narození“ u fyzických osob (ve formátu DDMMRRRR) nebo „DIČ“ u právnických osob nezapsaných v obchodním rejstříku, s uvedením specifického symbolu 7455719.
Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením, rovněž platba směnkou, šekem, platební kartou je nepřípustná.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1569630.07.2019 10:00:28:2860,-Kč95 000,-Kč
Dražitel č.1553130.07.2019 10:01:08:1835 000,-Kč100 000,-Kč
Dražitel č.1565430.07.2019 10:01:36:4285 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.1561130.07.2019 10:01:50:5975 000,-Kč110 000,-Kč
Dražitel č.1541930.07.2019 10:02:23:7075 000,-Kč115 000,-Kč
Dražitel č.1565430.07.2019 10:02:37:0195 000,-Kč120 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:03:07:0205 000,-Kč125 000,-Kč
Dražitel č.1561130.07.2019 10:03:18:8465 000,-Kč130 000,-Kč
Dražitel č.1541930.07.2019 10:03:34:69515 000,-Kč145 000,-Kč
Dražitel č.1565430.07.2019 10:03:53:8775 000,-Kč150 000,-Kč
Dražitel č.1561130.07.2019 10:04:03:2185 000,-Kč155 000,-Kč
Dražitel č.1565430.07.2019 10:04:37:08350 000,-Kč205 000,-Kč
Dražitel č.1561130.07.2019 10:04:52:8065 000,-Kč210 000,-Kč
Dražitel č.1540330.07.2019 10:05:22:40645 000,-Kč255 000,-Kč
Dražitel č.1535630.07.2019 10:05:59:15545 000,-Kč300 000,-Kč
Dražitel č.1565430.07.2019 10:06:09:4285 000,-Kč305 000,-Kč
Dražitel č.1540330.07.2019 10:06:39:81645 000,-Kč350 000,-Kč
Dražitel č.1546330.07.2019 10:07:20:4995 000,-Kč355 000,-Kč
Dražitel č.1540330.07.2019 10:07:50:72620 000,-Kč375 000,-Kč
Dražitel č.1553130.07.2019 10:08:10:1955 000,-Kč380 000,-Kč
Dražitel č.1546330.07.2019 10:08:48:8835 000,-Kč385 000,-Kč
Dražitel č.1540330.07.2019 10:09:19:4355 000,-Kč390 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:09:55:7605 000,-Kč395 000,-Kč
Dražitel č.1546330.07.2019 10:10:10:4005 000,-Kč400 000,-Kč
Dražitel č.1541930.07.2019 10:12:15:8025 000,-Kč405 000,-Kč
Dražitel č.1546330.07.2019 10:12:55:6165 000,-Kč410 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:13:26:31925 000,-Kč435 000,-Kč
Dražitel č.1546330.07.2019 10:14:23:6035 000,-Kč440 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:15:08:55115 000,-Kč455 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:15:34:7345 000,-Kč460 000,-Kč
Dražitel č.1553130.07.2019 10:16:00:4705 000,-Kč465 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:16:16:01425 000,-Kč490 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:17:21:50825 000,-Kč515 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:20:15:83115 000,-Kč530 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:21:10:0785 000,-Kč535 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:24:57:95215 000,-Kč550 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:26:26:3435 000,-Kč555 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:27:45:6885 000,-Kč560 000,-Kč
Dražitel č.1536130.07.2019 10:28:44:4665 000,-Kč565 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:30:48:14325 000,-Kč590 000,-Kč
Dražitel č.1565330.07.2019 10:35:03:8355 000,-Kč595 000,-Kč
Dražitel č.1557330.07.2019 10:39:32:21025 000,-Kč620 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 30.07.2019 v 10:44:32

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.15573 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 620 000,-Kč

Zveřejněno dne 30.07.2019 v 10:44:32