Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba šicích strojů, nábytku a kancelářského zařízení

Vloženo: 27.3.2019 15:56 | číslo dražby: 2507

71 000 Kč

Dražba začala: 18.04.2019 11:00:00Dražba skončila: 18.04.2019 11:57:24

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000029 / 19
Počáteční cena: 5 800,-Kč
Cena stanovena znalcem: 17 400,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: 1. termín 16.4.2019 od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Subliprofi, s.r.o., průmyslový areál Toma, budova č. 45A, 765 02 Otrokovice, GPS: 49.2140619N, 17.5172844E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3fPVA Prohlídky předmětu dražby je možné po předchozí domluvě provádět i mimo sjednaný termín.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Město: Otrokovice
Ulice: průmyslový areál Toma, budova č. 45A
GPS souradnice: 49.2140619N, 17.5172844E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Úhrnkem movitý majetek, poř. č. 2 – 14, sepsaný v majetkové podstatě dlužníka Sublimace s. r. o., IČO 269 72 387, Dobronická 1257, 148 25 Praha 4 – Kunratice, zapsáno do ins. rejstříku pod B-5, jedná se o tyto položky:

II.2 - Zařízení pro sublimační tisk včetně vzduchotechniky
II.3. - Nábytek
II.4. - Šicí stroj Siruba 747, v.č. 747E514M2-24, r.v. 2006
II.5 - Šicí stroj DDL-8700-7, r.v. 2008
II.6 - Šicí stroj DDL-8700-7, r.v. 2007
II.7 - Šicí stroj Siruba overlock, 4-nitný, s přímým pohonem jehelní tyče, r.v. 2008
II.8 - Šicí stroj Siruba (ramenový) 3-jehlový, interlock-kompletní r.v. 2008
II.9 - Klimatizace Fujitsu r.v. 2007
II.10 - Klimatizace CL 300, r.v. 2008
II.11 - Laserová tiskárna PRLS Samsung MML-2525W A4
II.12 - PC PCDE0092 DELL Vostro430/i5-750/Win7Pro, r.v. 2010
II.13 - Notebook DELL Win 7 Pro, r.v. 2012
II.14 - Notebook DELL E6400, Win 7 pro, r.v. 2013
(dále jen „předmět dražby“)

Stav odpovídá stáří a způsobu užívání a uskladnění. Navrhovatel ani dražebník neručí za úplnost soupisu.

Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky, které by podstatným způsobem ovlivňovaly jeho hodnotu.

Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby, a to ani skryté. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.
Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
b) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1466618.04.2019 11:01:11:5800,-Kč5 800,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:01:20:7721 000,-Kč6 800,-Kč
Dražitel č.1465418.04.2019 11:02:04:3761 000,-Kč7 800,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:02:56:2081 000,-Kč8 800,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:04:16:6421 000,-Kč9 800,-Kč
Dražitel č.1475318.04.2019 11:04:37:1261 000,-Kč10 800,-Kč
Dražitel č.1476418.04.2019 11:05:19:5261 000,-Kč11 800,-Kč
Dražitel č.1475318.04.2019 11:05:39:2521 000,-Kč12 800,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:05:53:29010 000,-Kč22 800,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:06:38:3221 000,-Kč23 800,-Kč
Dražitel č.1475318.04.2019 11:07:13:0011 000,-Kč24 800,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:08:42:1211 000,-Kč25 800,-Kč
Dražitel č.1478118.04.2019 11:09:19:3411 000,-Kč26 800,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:11:29:5851 000,-Kč27 800,-Kč
Dražitel č.1463318.04.2019 11:12:35:3991 000,-Kč28 800,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:15:59:3911 000,-Kč29 800,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:26:12:8641 000,-Kč30 800,-Kč
Dražitel č.1463318.04.2019 11:27:16:1711 200,-Kč32 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:28:09:7481 000,-Kč33 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:29:39:5081 000,-Kč34 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:29:53:8141 000,-Kč35 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:31:08:6341 000,-Kč36 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:31:45:6391 000,-Kč37 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:32:29:6001 000,-Kč38 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:32:58:1561 000,-Kč39 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:33:55:5571 000,-Kč40 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:34:43:0971 000,-Kč41 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:35:02:1373 000,-Kč44 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:35:25:8901 000,-Kč45 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:36:04:4022 000,-Kč47 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:36:33:1891 000,-Kč48 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:36:59:7401 000,-Kč49 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:37:12:7231 000,-Kč50 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:38:19:8421 000,-Kč51 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:40:26:9221 000,-Kč52 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:40:53:5511 000,-Kč53 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:41:09:7831 000,-Kč54 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:41:52:3351 000,-Kč55 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:42:10:4361 000,-Kč56 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:42:50:4845 000,-Kč61 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:43:38:3421 000,-Kč62 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:43:50:4071 000,-Kč63 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:44:10:4931 000,-Kč64 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:44:39:9471 000,-Kč65 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:45:12:2601 000,-Kč66 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:46:02:2401 000,-Kč67 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:48:11:4551 000,-Kč68 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:48:44:5561 000,-Kč69 000,-Kč
Dražitel č.1477418.04.2019 11:51:50:2151 000,-Kč70 000,-Kč
Dražitel č.1477818.04.2019 11:52:24:3601 000,-Kč71 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 18.04.2019 v 11:57:24

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14778 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 71 000,-Kč

Zveřejněno dne 18.04.2019 v 11:57:24