Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba traktoru LAMBORGHINI, NITRO 110 T4I, možnost odpočtu DPH 21%

Vloženo: 13.3.2019 11:03 | číslo dražby: 2499

650 000 Kč

Dražba začne: 18.04.2019 11:00:00 za 22 dní, 15 hodin, 29 minut a 0 sekund       Připojte se

Stav dražby: Připravované
Číslo jednací: 0745 D 000066 / 18
Počáteční cena: 650 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 734 000,-Kč
Dražební jistina: 50 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín 9.4. od 11:00 do 11:30 2. termín 10.4. od 14:00 do 14:30 3. termín 17.4. od 14:00 do 14:30 Místo prohlídky je na adrese: Jiráskovo předměstí 635/III, Jindřichův Hradec, Areál firmy MALCOMCZ, GPS: 49.1313333N, 15.0132503E, odkaz na mapy.cz: https://mapy.cz/s/3pHFS
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Jihočeský
Okres: Jindřichův Hradec
Město: Jindřichův Hradec
Ulice: Jiráskovo předměstí 635/III
GPS souradnice: 49.1313333N, 15.0132503E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý TRAKTOR KOLOVÝ, značky: LAMBORGHINI, obchodní označení: NITRO 110 T4I, kategorie vozidla: T1, typ: 15S, varianta: 110 T1, verze: LW, RZ: C007285, datum 1. registrace vozidla: 17.7.2015, VIN: ZKDY8202W0TL10020, zdvih. objem: 3 621 ccm, výkon: 77 kW, palivo: NM, typ motoru: TCD3.6L4 CODE C4DT77, směrnice EHS/ES: 2000/25D, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: STŘÍBRNÁ, karoserie: TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57, spojovací zařízení: ZADNÍ TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE, počet míst k sezení: 2, STK platná do: 17.7.2019, přečtený stav počítadla motohodin: 78.5 MTH, skutečný stav MTH není znám, (dále jen „předmět dražby“).

Popis předmětu dražby a jeho stavu:
Značka a typ traktoru: LAMBORGHINI NITRO 110 T4I, typ 15S
Druh stroje: zemědělský kolový traktor 4 x 4 – T1
Výrobce: SAME DEUTZ-FAHR Italia S.p.A. - Itálie
Technický průkaz: ZA 030377
Rok výroby: 2014
Druh karoserie: KOLOVÝ TRAKTOR S BEZPEČNOSTNÍ KABINOU C57
Obsah, druh a výkon motoru: 3621 cm3, vznětový DEUTZ. 77 kW
Druh a rozměr pneu prvomontáže: přední W15L x 24; 420/85 R24, zadní W 16L x 34; 460/85 R34
Tech. data:
Max. rychlost: 40 km/h
Šířka: 2 550 – 2 550 mm
Délka: 4 270-5 085 mm
Výška: 2 470 mm
Spojovací zařízení: TŘÍDA TBZ KAT. 2 AUTOMATICKÁ HUBICE
Další doplňky: výbava vozidla souhlasí s údaji o typu daného vozidla tedy stupeň výbavy pro daný typ, roční a modelové řadě vozidla, vyměněná nová řídící jednotka pojezdu viz dodatek k posudku. Stav předmětu dražby odpovídá stáří a provozu dle počítadla motohodin, nutná výměna provozních kapalin a startovacího akumulátoru. Bližší specifikace předmětu dražby je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 101/03/19.

Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením společně s odměnou dražebníka je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 5 % z ceny dosažené vydražením. K odměně dražebníka bude připočtena sazba DPH 21 % a tato je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Vzhledem k tomu, že Vlastník předmětu dražby, kterého je Navrhovatel insolvenčním správcem, je plátcem DPH a cena dosažená vydražením je včetně DPH, dohodl se Navrhovatel s Dražebníkem, že z výtěžku dražby odvede dražebník daň z přidané hodnoty v souladu s §108 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. zákona o DPH na osobní daňový účet dlužníka.

Kontaktovat dražebníka

Kontaktovat realdrazby.cz

Průběh elektronické dražby

Dražba zatím nezačala