Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Dražba Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit, 12/2015, jen 100 000 km, odpočet DPH

Vloženo: 9.1.2019 10:43 | číslo dražby: 2419

702 000 Kč

Dražba začala: 05.03.2019 11:00:00Dražba skončila: 05.03.2019 11:36:52

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 0745 D 000050 / 18
Počáteční cena: 455 400,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 683 000,-Kč
Dražební jistina: 80 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Odkaz na video: odkaz
Termín prohlídky: 1.termín 16.1.2019 od 9:00 do 9:30 2.termín 22.1.2019 od 9:00 do 9:30 3.termín 28.2.2019 od 14:00 do 14:30 4.termín 5.3.2019 od 9:00 do 9:30 Místo prohlídky je na adrese: Autocentrum Stehlík s.r.o., Nádražní 1065/10, 150 00 Praha 5, GPS: 50.0568247N, 14.4095014E.
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Kraj: Hlavní město Praha
Okres: Praha 5
Město: Praha 5
Ulice: Nádražní 10
GPS souradnice: 50.0568247N, 14.4095014E

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
KOVA Group a.s.
Malátova 633/12
Praha 5
150 00
tel: 257 313 330
email: email

Popis předmětu dražby

Ojetý OSOBNÍ AUTOMOBIL, značky: JEEP, obchodní označení: GRAND CHEROKEE 3.0 V6 TURBO DIESEL, kategorie vozidla: M1, typ: WK, varianta: JLCKM, verze: F5H62S, RZ: 6MO5665, datum 1. registrace vozidla: 16.12.2015, VIN: 1C4RJFJM5FC138066, zdvih. objem: 2 987 ccm, výkon: 184 kW, palivo: NM, směrnice EHS/ES: 136/2014W, počet náprav - z toho hnaných: 2-2, převodovka: AUTOMATICKÁ, barva: BÍLÁ, karoserie: KOMBI, spojovací zařízení: TŘÍDA A50-X, počet míst k sezení: 5, STK platná do: 16.12.2019, přečtený stav počítadla ujetých kilometrů: 107 960 km, skutečný stav km není znám.(dále jen „předmět dražby“)

Mimořádná výbava automobilu Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit, DVD:
Standardní výbava vozu pro verzi Jeep Grand Cherokee 3,0 V6 Diesel 250k Summit E6 dle ceníku a navíc volitelná výbava: DVD na zadních sedačkách a spojovací zařízení třídy A50-X.
První registrace automobilu byla na území ČR, nová autobaterie, automobil vyžaduje servisní prohlídku, výměnu provozních kapalin a kontrolu brzdové soustavy, stav odpovídá stáří a počtu ujetých kilometrů.
Bližší specifikace stavu je uvedena ve vypracovaném znaleckém posudku č. 5642/197/2018.

Dražebník ve smyslu § 20 odst. 1 písm. k) zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, výslovně upozorňuje, že údaje uvedené o předmětu dražby v této dražební vyhlášce, zejména pak výše uvedené údaje o popisu stavu předmětu dražby a o právech a závazcích na předmětu dražby váznoucích, jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Dražebník ani navrhovatel nezaručují jakkoli technický stav předmětu dražby a neodpovídají za případné vady předmětu dražby. V případě výkladového rozporu s údajem obsaženým v jiném místě dražební vyhlášky má upozornění dražebníka uvedené v předchozích dvou větách přednost.

Dražebník upozorňuje, že navrhovatel nezaručuje žádné vlastnosti předmětu dražby, za jejichž vady by nesl jakoukoli odpovědnost. Vydražitel bere na vědomí, že se stavem předmětu dražby se může seznámit na prohlídce předmětu dražby a dbát přitom nejvyšší opatrnosti a řídit se pokyny příslušných pověřených osob dražebníka.

Dražebník upozorňuje, že údaje o předmětu dražby v dražební vyhlášce jsou uvedené na základě podkladů poskytnutých mu navrhovatelem, v případě jejich nesprávnosti či neúplnosti dražebník neodpovídá za škodu v této souvislosti vzniklou.

Odměna dražebníka:
Odměnu dražebníka hradí vydražitel a stanovuje se ve výši 10 % z ceny dosažené vydražením. Odměna dražebníka již zahrnuje sazbu DPH 21 % a je splatná společně s cenou dosaženou vydražením.

Náklady dražebníka spojené s předáním předmětu dražby:
a) cestovné za 1 km: 10 Kč
b) každá započatá hodina dražebníka nebo jeho zástupce: 2 000 Kč
c) příprav a vyhotovení protokolu o předání předmětu dražby: 0 Kč
K výše uvedeným nákladům připočte dražebník příslušnou sazbu DPH.

Úhrada ceny dosažené vydražením:
Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen uhradit dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění ihned (ve smyslu ust. § 1959 písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) po skončení dražby k rukám dražebníka. Pokud tato překročí částku 200 000 Kč, pak ve lhůtě nejpozději do 10 dnů od konání dražby a pokud tato překročí částku 500 000 Kč pak ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od konání dražby.

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.1430205.03.2019 11:00:22:1110,-Kč455 400,-Kč
Dražitel č.1437405.03.2019 11:00:57:43010 000,-Kč465 400,-Kč
Dražitel č.1441405.03.2019 11:01:13:09310 000,-Kč475 400,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:01:34:71710 000,-Kč485 400,-Kč
Dražitel č.1441405.03.2019 11:02:19:73510 000,-Kč495 400,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:03:07:31510 000,-Kč505 400,-Kč
Dražitel č.1441405.03.2019 11:03:33:04510 000,-Kč515 400,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:04:01:39210 000,-Kč525 400,-Kč
Dražitel č.1441405.03.2019 11:06:09:87910 000,-Kč535 400,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:06:24:12410 000,-Kč545 400,-Kč
Dražitel č.1441105.03.2019 11:19:02:61054 600,-Kč600 000,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:19:49:58410 000,-Kč610 000,-Kč
Dražitel č.1435605.03.2019 11:25:13:68111 000,-Kč621 000,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:25:54:45010 000,-Kč631 000,-Kč
Dražitel č.1437405.03.2019 11:28:12:12710 000,-Kč641 000,-Kč
Dražitel č.1441105.03.2019 11:28:52:39030 000,-Kč671 000,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:29:27:07410 000,-Kč681 000,-Kč
Dražitel č.1435605.03.2019 11:30:17:91411 000,-Kč692 000,-Kč
Dražitel č.1430205.03.2019 11:31:52:41510 000,-Kč702 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 05.03.2019 v 11:36:52

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.14302 - Dřevostavby Burda s.r.o. - V Nové Čtvrti 242/10, Rousínov, 683 01 a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 702 000,-Kč

Zveřejněno dne 05.03.2019 v 11:36:52