Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Hardys OOMOO Shiraz 2012 14,5 % I 686ks

Vloženo: 21.11.2018 13:57 | číslo dražby: 2399

54 332 Kč

Dražba začala: 07.12.2018 10:00:00Dražba skončila: 07.12.2018 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 2389 D 000148 / 18 - 8
Počáteční cena: 54 332,-Kč
Určená cena: 70 478,-Kč
Dražební jistina: 0,-Kč
Termín prohlídky: I.termín – 29.11.2018 v 10:00 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Vrbičany 18, 411 21 Vrbičany, okres Litoměřice, Ústecký kraj.. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Dokumenty k dražbě:
Dražební vyhláška

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc movitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-Hardys OOMOO Shiraz 2012 14,5 % I 686ks
vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Odhad ceny předmětu dražby určil navrhovatel, který ocenil předmět dražby na částku 70.478,-Kč (slovy sedmdesát tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých), včetně DPH.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.