Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Spoluvlastnické podíly na pozemcích o výměře 756 952 m2 v k.ú. Loučka I a k.ú. Loučka II

Vloženo: 11.12.2020 8:40 | číslo dražby: 3008

111 000 Kč

Dražba začala: 01.02.2021 11:00:00Dražba skončila: 01.02.2021 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - byl udělen příklep
Číslo jednací: 1297 D 000647 / 2020 - 1
Počáteční cena: 101 790,-Kč
Minimální příhoz: 1 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 101 790,-Kč
Dražební jistina: 20 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 25.1.2021, 11:00 hodin 2. termín dne 27.1.2021, 11:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje na adrese kanceláři dražebníka na adrese Krnov, U Požárníků 59/65, 794 01 Krnov, I.NP podlaží budovy (GPS 50°5'29.828"N, 17°42'20.042"E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Zlínský
Okres: Zlín
Město: Loučka

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, sepsaný do majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/456 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1 o výměře 394 618 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 4 o výměře 273 m2, ostatní plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 80 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka II a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1746 o výměře 604 m2, trvalý travní porost;, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 14 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/36 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1260 o výměře 2349 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1264 o výměře 442 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1265 o výměře 147 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1266 o výměře 1011 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1267 o výměře 133 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1272 o výměře 94 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1273 o výměře 1327 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1275 o výměře 1500 m2, trvalý travní porost; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 35 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/144 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 72 o výměře 1829 m2, zahrada, pozemku parcelní číslo 2915/24 o výměře 22 m2, ostatní plocha; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 36 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 29/15232 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 986/1 o výměře 236062 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 989 o výměře 4971 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2915/97 o výměře 272 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2915/101 o výměře 95 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2929 o výměře 482 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 2930 o výměře 86 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 2986 o výměře 79 m2, trvalý travní porost;, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 75 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/72 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 565 o výměře 313 m2, orná půda; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 83 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 2853/2 o výměře 403 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2858 o výměře 13930 m2, lesní pozemek, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 112 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka, a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 127/4 o výměře 509 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 130/2 o výměře 252 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 131/3 o výměře 221 m2, orná půda, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 167 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 3038 o výměře 1194 m2, ostatní plocha; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 172 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1042/2 o výměře 14929 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 1043 o výměře 3320 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2915/82 o výměře 238 m2, lesní pozemek, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 213 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/72 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1278 o výměře 845 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1279/1 o výměře 1959 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1279/2 o výměře 5037 m2, trvalý travní porost, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 215 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 2381 o výměře 2496 m2, lesní pozemek; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 225 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 939/1 o výměře 2410 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 939/2 o výměře 2524 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 940 o výměře 487 m2, ostatní plocha; jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 238 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/96 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1218 o výměře 12214 m2, lesní pozemek, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 252 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/504 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 314/2 o výměře 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/če, zem. stavba, LV 60, stavba jiného vlastníka), jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 386 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/504 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo st. 256/2 o výměře 97 m2, zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba bez čp/če, výroba, LV 60, stavba jiného majitele), pozemku parcelní číslo 692/10 o výměře 486 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 781/51 o výměře 263 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 781/52 o výměře 259 m2 ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 781/53 o výměře 56 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 781/104 o výměře 29 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 781/116 o výměře 20 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 781/117 o výměře 136 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 2920/1 o výměře 190 m2, ostatní plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 389 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/8 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 2943/44 o výměře 28 m2, ostatní plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 406 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/8 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 121 o výměře 2514 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 264/22 o výměře 35 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 264/23 o výměře 111 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 264/51 o výměře 554 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 264/53 o výměře 627 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 264/84 o výměře 24 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 264/144 o výměře 30 m2, vodní plocha, pozemku parcelní číslo 264/196 o výměře 17 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 297/11 o výměře 4 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 338 o výměře 1885 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 360/1 o výměře 285 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 360/8 o výměře 35 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 562 o výměře 2014 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 566 o výměře 1953 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 567 o výměře 72 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 581/39 o výměře 70 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 685/2 o výměře 245 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 692/22 o výměře 2059 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 768/3 o výměře 137 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 773 o výměře 2442 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 775/2 o výměře 496 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 781/111 o výměře 16 m2, ostatní plocha, pozemku parcelní číslo 1249 o výměře 1219 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1261 o výměře 1065 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1262 o výměře 4320 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1263 o výměře 655 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1268 o výměře 173 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1269 o výměře 1025 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1270 o výměře 115 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1271 o výměře 446 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1274 o výměře 1180 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1276 o výměře 1342 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1277 o výměře 219 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1744 o výměře 320 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1748 o výměře 201 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1752 o výměře 1219 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 1753 o výměře 636 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 1783/70 o výměře 1411 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 1819/21 o výměře 458 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1935/7 o výměře 164 m2, trvalý travní porost, pozemku parcelní číslo 1953 o výměře 923 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 1957/14 o výměře 55 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2090/37 o výměře 1196 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2090/46 o výměře 323 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2137/1 o výměře 474 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2139/1 o výměře 2234 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2139/2 o výměře 275 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2146 o výměře 216 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2149/2 o výměře 602 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2402/1 o výměře 762 m2, lesní pozemek, pozemku parcelní číslo 2402/2 o výměře 1666 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2823 o výměře 2082 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2824 o výměře 2122 m2, orná půda, pozemku parcelní číslo 2940/11 o výměře 44 m2, ostatní plocha, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 475 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka a dále spoluvlastnický podíl ve výši ideální 1/288 k nemovitostem - pozemku parcelní číslo 1042/1 o výměře 914 m2, orná půda, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 476 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky, pro katastrální území Loučka I a obec Loučka.

Zobrazit na mapě

Průběh elektronické dražby

Přihazování
DražitelV doběČástkaPodání
Dražitel č.21310 (dražba č.2659)01.02.2021 11:02:31:7111 000,-Kč102 790,-Kč
Dražitel č.21313 (dražba č.2659)01.02.2021 11:04:46:5151 210,-Kč104 000,-Kč
Dražitel č.21310 (dražba č.2659)01.02.2021 11:06:12:2291 000,-Kč105 000,-Kč
Dražitel č.21313 (dražba č.2659)01.02.2021 11:10:42:6611 000,-Kč106 000,-Kč
Dražitel č.21310 (dražba č.2659)01.02.2021 11:13:29:6931 000,-Kč107 000,-Kč
Dražitel č.21313 (dražba č.2659)01.02.2021 11:14:14:9112 000,-Kč109 000,-Kč
Dražitel č.21310 (dražba č.2659)01.02.2021 11:17:20:2892 000,-Kč111 000,-Kč
Výsledek dražby
Dražba byla ukončena dne 01.02.2021 v 12:00:00

V tuto chvíli není možné činit další podání.

Nejvyšší podání učinil dražitel: Dražitel č.21310 (dražba č.2659) a tomuto dražiteli je udělen příklep.
Nejvyšší podání učiněno ve výši: 111 000,-Kč

Zveřejněno dne 01.02.2021 v 12:00:00