Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Byt 3+kk, Karlovy Vary

Vloženo: 5.3.2019 15:04 | číslo dražby: 2492

2 380 000 Kč

Dražba začala: 11.04.2019 10:00:00Dražba skončila: 11.04.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebylo učiněno podání
Číslo jednací: 2389 D 000028 / 19 - 2
Počáteční cena: 2 380 000,-Kč
Cena stanovena znalcem: 3 507 024,-Kč
Dražební jistina: 150 000,-Kč
Dispozice: 3+kk
Konstrukce budovy: cihlová
Stav objektu: velmi dobrý
Vlastnictví: osobní
Plocha užitná: 69,16 m²
Plocha podlahová: 71,03 m²
Plocha sklepu: 1,87 m²
Počet podlaží: 5
Podlaží: 5
Termín prohlídky: I.termín – 26.3.2019 v 11:00 hod II. termín – 28.3.2019 v 16:30 hod Místo srazu zájemců o prohlídku bude: Na Vyhlídce 944/19, Karlovy Vary, GPS: 50.2246814N, 12.8863775E. Více informací na tel. 773 369 490
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro složení dražební jistoty: 1 den
Kraj: Karlovarský
Okres: Karlovy Vary
Město: Karlovy Vary

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
realdrazby.cz s.r.o.
Grafická 854/15
Praha 5
15000
tel: 773 369 490
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je věc nemovitá včetně všech jejích právních a faktických součástí a příslušenství, a to:
-bytová jednotka č. 944/11 v bytovém domě Karlovy Vary č.p. 944 (LV 1989), stojící na pozemku parcelním č. St. 1347 (LV 1989), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 7150/103458 na společných částech v bytovém domě Karlovy Vary č.p. 944, stojící na pozemku parcelním č. St. 1347, a pozemku parcelním č. St. 1347 a St. 1348, zapsáno na listu vlastnictví č. 5291 vedeného u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, obec Karlovy Vary, katastrální území Karlovy Vary
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č.5291 kat. území Karlovy Vary, vše dále označováno jen jako „předmět dražby“.
Cena předmětu dražby byla zjištěna na základě znaleckého posudku č. 3430-064/2018 ze dne 31.10.2018 soudního znalce Ing. Ivan Žikeš, který ocenil předmět dražby cenou v čase a místě obvyklou na částku 3.507.024,-Kč.
Bytová jednotka č. 944/11 se nachází v podkroví řadového cihlového domu v ulici na Vyhlídce. Dům je napojen na veškeré inženýrské sítě a přístupný z veřejné komunikace. Má jedno podzemní, čtyři nadzemní podlaží a podkroví. Pořízem byl kolem roku 1900, po roce 2010 modernizován.
Jednotka je vestavěna do podkroví v roce 2013. Dispozice byt. jednotky je 3+kk. Podlahové plochy bytu: jednotka č.944/11: 69,16m2 a sklep: 1,87m2. Bytová jednotka je zrekonstruována a je ve výborném stavu.

S předmětem dražby je spojeno zástavní právo smluvní na základě Zástavní smlouvy k nemovitým věcem reg. č. 698 15 002263.1 ze dne 27.7.2015. Navrhovatel prohlašuje, že s předmětem dražby je spojeno zástavní právo na základě Zástavní smlouvy k nemovitým věcem reg. č. 698 15 002263.1 ze dne 27.7.2015. Na základě Prohlášení zástavního věřitele ze dne 17.12.2018 udělil zástavní věřitel souhlas s provedením dražby předmětu dražby a zavázal se vzdát se svého zástavního práva k předmětu dražby, a to za podmínky, že bude zástavnímu věřiteli dražebníkem uhrazena jeho pohledávka vůči navrhovateli z výnosu dražby. Výše pohledávky zástavního věřitele je nižší, než je stanovené nejnižší podání v dražbě. Zástavní věřitel se zavázal, že po úhradě pohledávky vystaví potvrzení o zániku zástavního práva váznoucího na předmětu dražby a současně podá návrh na zahájení řízení o
povolení vkladu výmazu zástavních práv k předmětu dražby příslušnému katastrálnímu úřadu do 30 dnů od uhrazení pohledávky.

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebylo učiněno ani nejnižší podání.