Realdražby.cz RealDražby.cz
Hledat Menu


Soubor pohledávek insolvenčního dlužníka LIJA a.s., ve výši 28,914.798,70 Kč

Vloženo: 28.11.2018 11:03 | číslo dražby: 2406

28 914 798 Kč

Dražba začala: 25.01.2019 11:00:00Dražba skončila: 25.01.2019 12:00:00

Stav dražby: Ukončeno - nebyla složena dražební jistota
Číslo jednací: 1297 D 000551 / 2019 - 1
Počáteční cena: 28 914 798,-Kč
Minimální příhoz: 10 000,-Kč
Určená cena: 28 914 798,-Kč
Dražební jistina: 200 000,-Kč
WWW dražebníka: odkaz
Termín prohlídky: 1. termín dne 16.1.2019, 13:00 hodin Místo prohlídky a sraz zájemců se stanovuje adrese kanceláře advokátní kanceláře Mgr. Magdaleny Gebauerové, se sídlem kanceláře na adrese Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava, Kraj Moravskoslezský, Česká republika (GPS: 49.9398056N, 17.9046856E)
Registrace dražitelů s předkupním právem: ANO
Doba pro dražitele s před. právem: 3 dny
Doba pro přihlášení k dražbě: 30 minut
Doba pro prokázání totožnosti: 30 minut
Doba pro složení dražební jistoty: 30 minut
Kraj: Moravskoslezský

Místo konání dražby:
www.realdrazby.cz

Dražebník:
1. Pohledávková s.r.o.
Bezručova 2246 /31a
Krnov
79401
tel: 608 888 976
email: email

Popis předmětu dražby

Předmětem dražby je soubor pohledávek ve vlastnictví insolvenčního dlužníka navrhovatele s veškerým právním příslušenstvím a součástmi v hodnotě 28,914.798,70 Kč, jak je tento soubor vyznačen v položkovém seznamu pohledávek, který je nedílnou součástí dražební vyhlášky, když hodnota pohledávek je tvořena pohledávkami ve výši 4,796.567,01 Kč a 933.729,45 EUR, přepočítaných kurzem 25,83 Kč/EUR.

Seznam pohledávek je ke stažení výše v sekci "Dokumenty k dražbě", jako "Dokument"

Průběh elektronické dražby

Výsledek dražby

Výše uvedená dražba právě skončila.

Ve věci nebyla složena dražební jistota.